Číňanky demonstrovaly své zdravotní obtíže na panenkách ze slonoviny.

Číňanky demonstrovaly své zdravotní obtíže na panenkách ze slonoviny. | zdroj: atlasobscura.com


V Číně bylo dřív nemožné vyšetřit pacientky, nahrazovaly je panenky

TÉMATA: čína | lékařství

user-avatar

Lenka Vovsová

23. 03. 2020 | 09:00

Až do počátku 20. století bylo poskytování lékařské péče ženám v Číně poměrně komplikovanou záležitostí.

Číňané v dřívějších dobách u žen velmi dbali na jejich cudnost a počestnost. V praktickém životě se tyto hodnoty promítaly například tak, že žena nesměla odhalit větší část kůže jinému muži, než-li svému manželovi. Lékařské povolání tehdy vykonávali hlavně muži, a pokud se žena nesměla před lékařem svléknout, aby mohla být vyšetřena, bylo stanovení diagnózy a následné léčby prakticky nemožné.

Číňané proto vymysleli originální řešení. Na stolech čínských lékařů se začala objevovat drobná panenka vysochaná ze slonové kosti, zobrazující nahou ženu v ležící poloze. Lékařské vyšetření probíhalo tak, že žena seděla nebo stála za bambusovou plentou či závěsem a skrze malé okénko v něm protáhla směrem k lékaři ruku, aby jí mohl být změřen puls. Poté přišla na řadu lékařská panenka, na jejímž těle žena lékaři ukázala svoje konkrétní zdravotní potíže. Na základě označení zdravotních potíží na panence, změření pulsu a rozhovoru s lékařem jí byla stanovena diagnóza a vhodná léčba.

Typická lékařská panenka byla 7 až 15 centimetrů dlouhá. Znázorňovala neoblečenou ženu, vyjma šperků, někdy také opánků na nohou, ležící na boku, jednou rukou si podepírající hlavu a druhou rukou zakrývající svoje poprsí, jako by se snažila uchránit svoji cudnost. Některé panenky mají přes boky přehozený pléd nebo šátek.

Mimo lékaře svoji panenku vlastnily velmi často také ženy z vyšších vrstev. Ty obvykle nenavštěvovaly lékaře osobně, ale posílaly k němu svoje služebné, které na panence lékaři ukazovaly zdravotní potíže své paní. Tyto panenky byly mnohdy vyráběny na zakázku, aby co nejvěrněji kopírovaly tělo své majitelky.   

Lékařské panenky se s největší pravděpodobností začaly používat v 15. století za vlády dynastie Ming a v lékařství setrvaly až do konce dynastie Čching na počátku 20.století.

Je možné, že mnoho malých, od moderních vlivů oddělených vesnic tyto lékařské panenky používá dodnes.

user-avatar

Lenka Vovsová

23. 03. 2020 | 09:00

Zavří­t reklamu