Čingischán byl nejrutější vládce v historii lidstva, zabil nejméně 40 milionů lidí

Čingischán byl nejrutější vládce v historii lidstva, zabil nejméně 40 milionů lidí | zdroj: ancient-origins.com


Čingischán byl geniální vojevůdce, ale také násilník vyžívající se v násilí

TÉMATA: mongolsko | středověk | čingischán

user-avatar

Tomáš Chalupa

31. 07. 2019 | 09:00

Čingischán byl legendární vládce mongolské říše, která svého vrcholu dosáhla ve 13. století. Byl ale jedním z nejkrutějších lidí v dějinách a jeho barbarské chování i šokovalo a děsilo ještě dávno po jeho smrti.

Mongolským hordám nebyl schopen odolat nikdo. Čingischán je podle historiků přímo zodpovědný za smrt nejméně 40 milionů lidí, což bylo v jeho době 11 procent světové populace. To jej staví na první místo v pomyslném žebříčku masových vrahů.

Čingischán neměl lehké dětství. Když mu bylo devět let, jeho otce zabili v boji nepřátelé z jiného kmene a on společně se sourozenci žil v nuzných podmínkách jen s matkou. Trpěli neustálým hladem a zimou, jejich strádání bylo tak veliké, že se popral se svým bratrem o kousek chleba a nakonec jej zabil. Už tehdy začali vyplouvat na povrch jeho démoni, kteří pak převzali téměř kompletně vládu nad jeho osobností. Čingischán byl v nepřátelském kmeni v pozici otroka, což jen dále prohlubovalo jeho nenávist ke všemu a ke všem.

Později se mu podařilo uprchnout a seskupit kolem sebe malou armádu, spíše bandu jezdců. Ta se ale rychle rozrůstala, jak Čingischán uzavíral spojenectví s okolními kmeny. V roce 1206 už pod svým praporem dokázal sjednotit všechny významné kmeny z mongolských stepí. Jeho armáda putovala od města k městu vybavena obléhacími stroji, beranidly a žebříky. Brala houfce zajatců a stále mohutněla.

Jeho vláda měla jednoduché pravidlo, které platilo pro všechny. Kdo poslouchal a plnil jeho přání, byl chráněn a mohl žít dlouhý a spokojený život. Stačilo ale jakékoliv provinění, a přišel děsivě krutý trest. Když představitelé jednoho města nechali zabít pár kupců z jedné mongolské karavany, Čingischán k městu vyslal 100 tisíc svých bojovníků a celé je vypálil. Nechal zabít desetitisíce lidí v čele s guvernérem města. Ale nestačilo mu je jen zabíjet. Přicházel se stále novými mučícími technikami, jako bylo lití rozžhaveného stříbra přímo do krku nebo s oblibou pozoroval postupné ohýbání těla až do momentu, kdy nebožákovi praskla páteř.

Po dobývání perského města Merv rozpoutal děsivé krvavé lázně. Nechal pobít naprosto všechny obyvatele města včetně dětí a žen. Ušetřen nebyl nikdo, každý bojovník musel zabít osobně 300 až 400 lidí. Podle historiků nebyl pro Čingischána problém sprovodit ze světě milion lidí za týden. Po jednom boji nechal všechny zajatce naskládat vleže na zem jednoho na druhého a na tuto lidskou hromadu pak nařídil postavit provizorní dřevěné podium. Na něm pak servíroval obří hodokvas, kterého se účastnila celá jeho armáda. Vojáci hodovali, zatímco pod nimi umírali umačkaní a udušení zajatci, kteří k banketu řvali bolestí.

Nejkrásnější pocit je rozdrtit nepřítele a hnát jej před sebou, připravit jej o všechen jeho majetek, pozorovat jeho blízké, jak roní slzy, přivinout na svou hruď jeho manželky a dcery,“ říkal sám Čingischán. A skutečně měl v oblibě zejména spát s manželkami poražených nepřátel. Většinu žen samozřejmě znásilnili a zabili jeho vojáci, ale příkaz zněl, těch nejkrásnějších se může dotknout jen Čingischán. Ten měl stovky manželek z nejrůznějších zemí a národů. Měl s nimi tolik dětí, že vědci odhadují, že celých 9 procent současné asijské populace jsou potomci Čingischána.

Během 20 let si Čingischán podrobil území dvakrát větší, než byla římská říše. Pod jeho vládu spadaly území dnešních států:  Čína, Mongolsko, Rusko, Azerbajdžán, Arménie, Gruzie, Irák, Írán, Turecko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Jižní a Severní Korea, Moldávie, Turkmenistán, Afghánistán a Kuvajt.  

Čingischán zemřel ve věku 65 let v roce 1227. Příčina jeho smrti nebyla nikdy přesně stanovena, stejně tak není jasné, kde se nachází jeho hrob. Jméno Čingischán každopádně i dnes představuje symbol nekonečné moci, ale také zvrácené až šílené krutosti.   

user-avatar

Tomáš Chalupa

31. 07. 2019 | 09:00

Zavří­t reklamu