V této zlaté truhličce byla nalezena část Buddhovy kosti.

V této zlaté truhličce byla nalezena část Buddhovy kosti. | zdroj: dailymail.co.uk


Číňané našli v zlaté truhle fragment Buddhovy lebky

TÉMATA: archeologie | nálezy | buddhismus | čína | buddha

user-avatar

Yvonne K.

9. 07. 2016 | 12:00

Čínští archeologové objevili fragment lebky, která pravděpodobně patřila indickému duchovnímu učiteli Siddharthu Gautamovi, takřečenému Buddhovi – zakladateli buddhismu.

Vzácná relikvie byla nalezena v kryptě pod buddhistickým chrámem Grand Bao’en v čínském městě Nan-ťing. Byla uložena ve zlaté truhličce, uschované ve stříbrné rakvi. Kromě temenní kosti se v truhle nacházely také tři křišťálové nádoby a stříbrná skříňka s ostatky dalších buddhistických světců. To vše se ukrývalo ve zmenšené maketě buddhistické svatyně zvané stúpaStříbrná rakev

Podle nápisů na této stúpě patřila temenní kost Siddharthu Gautamovi, široce známému spíš pod jménem Buddha, což znamená “osvícený”. Ten je označován za zakladatele buddhismu, duchovně-filozofického systému, jejž v současné době odhadem praktikuje asi půl miliarda lidí na světě.  O skutečném životě tohoto duchovního učitele se však ví jen velmi málo, což některé historiky vedlo k otázkám, zda vůbec žil. Nález kosti by tak mohl být jasným důkazem o Buddhově existenci. Zda je skutečně Buddhovým ostatkem, však vědci ani nepotvrdili, ani nevyvrátili. Stúpa je vyrobena ze zlata, stříbra, santalového dřeva a drahých kamenů. Dlouhá je 20 centimetrů. Jsou na ní vyryta jména těch, jejichž ostatky jsou uloženy uvnitř, a také jména tvůrců truhly.

Podle Te-minga, jenž je autorem nápisu vyrytého uvnitř truhly, byl Buddha po plném dosažení nirvány zpopelněn poblíž řeky Hirannavati v Indii. Král Ašóka, jenž vládl Indii v letech 268-232 před Kristem, pak nařídil uchovávat Buddhovy ostatky, které nechal rozdělit na celkem 84 000 částí. “Naše země Čína obdržela devatenáct z nich včetně temenní kosti,” dodává Te-ming. Dále uvádí, že Buddhova kost byla přechovávána v chrámu, jenž byl před 1 400 lety zničen v důsledku několika válek. Císař Čen-cung později nechal chrám obnovit a Buddhovu kost i s ostatky dalších buddhistických světců dal pohřbít v podzemní chrámové kryptě. K pohřbu, který Te-ming označuje za nejslavnostnější a nejdokonalejší ceremonii, došlo 21. července roku 1011.

Zmíněnou kryptu čínští archeologové odkrývali mezi roky 2007 až 2010, západní média jejich objevům však věnovala pramálo pozornosti. Až teprve nedávno vyšel v časopise Chinese Cultural Relics článek psaný v angličtině, který se zabývá podrobnostmi celého nálezu.  

Poté, co byla Buddhova kost vyjmuta z truhly, byla uložena do buddhistického chrámu Čchi-sia v Nan-ťingu, kde je pagoda, která jako jediná na světě uchovává fragmenty Buddhovy lebky.

 

user-avatar

Yvonne K.

9. 07. 2016 | 12:00

Zavří­t reklamu