válkaČeskoslovenskoobjevy

Čína a Indie kdysi téměř současně vyšlechtily rýži

Čína a Indie kdysi téměř současně vyšlechtily rýži
Zdroj: Wikimedia Commons

Říká se, že původním domovem rýže je Čína, odkud se pak tato plodina rozšířila do dalších zemí. Nové důkazy ale říkají, že v Indii měli lidé na jídelníčku rýžové kari už před 5000 lety. To by znamenalo, že rýže tam byla doma stejně dlouho jako v Číně.

Tomáš Chalupa 17. května 2021

V Indii se zřejmě začala sklízet na polích rýže ve stejné historické době, kdy k tomu došlo v Číně. Obě východní říše si tak mohou nárokovat prvenství a zřejmě se nikdy nepodaří přesně zjistit, kdo s pěstováním a šlechtěním rýže začal jako první.

Pěstování rýže bylo podle nových archeologických nálezů populární zejména kolem řeky Indu už v roce 2800 před naším letopočtem. Kari s rýží se tak v deltě Indu s oblibou jedno už v době bronzové. Není to tedy tak, že by pěstování rýže do země importovali Číňané, jak se doposud myslelo, ale zřejmě na to přišli Indové sami.

Kolem Indu se nacházela velká města s populací 40 tisíc lidí, takže bylo v jejich silách rozjet velké zemědělské projekty, jakými je pěstování rýže. Velká produkce rýže vede současně k vyšší populaci, takže se neustále zvyšuje, což u měst kolem řeky platilo. Významně tuto teorii podpořil také nález z roku 2008. Dr. Jennifer Batesová z Oxfordu tehdy objevila zcela nový poddruh rýže nazvaný Oryza sativa Indica. Ta se v některých ohledech liší od běžné Oryza sativa Japonica. Odlišnosti pramení z jiných geografických podmínek. Kolem Indu je půda velmi vlhká, střídají se sucha a vydatné srážky, což je pro pěstování rýže ideální.

Od měst u řeky Indu vedly početné kupecké stezky do celé Indie, takže rýže se šířila rychle i do okolí. Velmi se tak umenšuje význam čínského importu rýže, který zřejmě nehrál žádnou zásadní roli. O civilizaci kolem řeky Indu se toho jinak ví velmi málo, mnoho svitků se nepodařilo nikdy přečíst. Je však zřejmé, že to byli zdatní zemědělci, kteří rýží zásobovali zbytek země.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu