válkaČeskoslovenskoobjevy

Cichlidy se spolu kříží tak, že vznikají zcela nové druhy

Cichlidy se spolu kříží tak, že vznikají zcela nové druhy
Zdroj: sciencealert.com

Křížení u ryb je známým jevem, který znají mnozí akvaristé. Výsledkem však jsou pouze různé barevné variace stejného druhu. Ne tak ovšem u afrických cichlid, které se samy dokážou křížit tak, že vzniká nový druh ryby.

Tomáš Chalupa 30. ledna 2020

Cichlidy, které se běžně vyskytují ve sladkých jezerech Afriky, mají ve zvyku občas „vlézt do postele“, dá-li se to u ryb takto říct, se špatným partnerem. Nejde ani tak o sklon k nějaké přirozené polygamii, jako spíše důsledek nehody. Vody afrických jezer bývají někdy plné bahna a kalu a cichlidy zkrátka nevidí, že dotyčný nebo dotyčná není jejich partner, ale někdo podobný. Dochází tak podle vědců k velkému rozsevu genů mezi populaci a častému křížení.

Vědci začali podrobně zkoumat populaci cichlid v jezeře Mweru v Kongu. Právě toto jezero je známé svou kalnou vodou, a zdejší samice cichlid tak nejsou při volbě partnera nějak náročné, jsou rády, že na nějakého vůbec narazí. V jezeře Mweru, ale i v jiných afrických jezerech tak došlo v relativně krátké době doslova k explozi nových druhů. Cichlid je dnes na 2000 druhů a stále zdaleka neznáme všechny. Takový počet je u ryb, které žijí pouze na omezené lokalitě, poměrně nezvyklý.

V jezeře Mweru se křížením vyvinulo prokazatelně 40 nových druhů cichlid. Na počátku, když jezero vznikalo, do něj tekla voda ze dvou řek – Zambezi a Konga. A v každé z těchto řek žily svébytné druhy cichlid, které by se jinak vůbec nesetkaly – a když, tak by se spolu nejspíše nepářily. V kalném jezeře k tomu ale docházelo velmi často, a vznikali tak opravdu unikátní potomci s genetickou výbavou obou skupin cichlid.

Pokud se bavíme o tom, kdy tyto nové druhy cichlid vznikly, pak „nedávná doba“ znamená horizont několika málo milionů let. V jezeře Malawi se cichlidy vyvíjely do nových druhů před dvěma miliony let a výsledkem je dnešních 800 tamních druhů, ve Viktoriině jezeře dokonce před pouhými 150 tisíci lety. Tam se zrodilo na 700 nových druhů.

Vědci celou teorii ověřili v laboratoři. Cichlidám zakalili vodu a snížili osvětlení. Výsledkem bylo, že samičky, které si volí partnera, velmi často udělaly chybu a vybraly si partnera z odlišného druhu. Ten je sice geneticky kompatibilní a může se bez problémů pářit, ale normálně by k tomu nejspíš nedošlo. Mezidruhové křížení není primární varianta rozmnožování cichlid. Pro vědce je celá situace mimořádně zajímavá, protože málokde v přírodě mohou sledovat prakticky nekonečné křížení mezi obrovským množstvím druhů.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu