válkaČeskoslovenskoobjevy

Chovali bychom se na místě nacistů stejně? Experiment ukázal, že lidé přirozeně tíhnou k plnění příkazů

Chovali bychom se na místě nacistů stejně? Experiment ukázal, že lidé přirozeně tíhnou k plnění příkazů
Zdroj: mysteriousuniverse.org

Proč nikdo z nich nezasáhl? Copak nevnímali, co se děje? Kde se v nich vzalo tolik zrůdnosti? To jsou jen některé otázky, které v člověku vyvolává téma holocaustu a bezhlavá zanícenost, s níž se mu nacisté oddali. "Jenom jsme poslouchali příkazy," zněla obvyklá odpověď během procesů s bývalými dozorci koncentračních táborů. Odpověď, po níž běžný člověk stále nedokáže pochopit. Jak ale ukázaly šokující výsledky experimentu z 60. let, na místě nacistů by se většina z nás možná chovala stejně.

Simona Knotkova 23. listopadu 2017

Sociální experiment provedl na Yaleově univerzitě psycholog Stanley Milgram. Stalo se tak v roce 1961, pouhé tři měsíce poté, co byl ke trestu smrti odsouzen jeden z hlavních organizátorů holocaustu Adolf Eichmann. Milgram chtěl zjistit, jak daleko jsou schopni lidé zajít v poslouchání rozkazů nadřízených, i když při tom mohou být v konfliktu s vlastním svědomím.

Dobrovolníkům bylo během testování řečeno, že jsou účastníky experimentu o učení. Po rozlosování byli seřazeni do dvojic „učitel-žák“. Zatímco žák odešel do vedlejší místnosti, učitel mu pokládal otázky a za každou špatnou odpověď do něj stisknutím tlačítka pouštěl elektrický proud. Nejlehčí měl 15 V, nejtěžší poté 450 V. S přibývajícími špatnými odpověďmi stoupala i závažnost šoků. Učitelé však byli přesvědčovaní, že i když budou šoky bolestivé, rozhodně nebudou nebezpečné.

Žáci naříkali už při 75 V, u 180 V křičeli, že bolest nevydrží, u 300 V odmítali dál odpovídat. Experimentátor učitele pobízel, ať pokračují a žádnou odpověď berou jako špatnou odpověď. Od 330 V se z místnosti žáka už nic neozývalo. Experimentátor však učitele dále vyzýval, ať pokus nepřerušují. „Nemáte jinou volbu, musíte pokračovat,“ tvrdil účastníkům.

I když vedoucí pobízel učitele k pokračování, experiment mohli kdykoliv přerušit. Přesto se drtivá většina z nich rozhodla pokračovat...

I když vedoucí pobízel učitele k pokračování, experiment mohli kdykoliv přerušit. Přesto se drtivá většina z nich rozhodla pokračovat…

Učitelé netušili, že se ve skutečnosti stali oběťmi podvodu. Rozlosování bylo navrženo tak, aby všichni přihlášení dobrovolníci skončili jako učitelé. Žáci oproti tomu byli domluvení herci, kteří žádné šoky nedostávali a bolest jenom předstírali. Výsledky však byly alarmující.

Všichni účastníci experimentu pokračovali až do 300 V. 63 % z nich poté pokračovalo až do konce, i když někteří z nich měli vážnou obavu o stav žáka. Teprve na konci testování se o celém podvodu dozvěděli.

Milgram byl později kritizován za neetičnost svého výzkumu. Nejenom že jeho účastníky oklamal, ale způsobil jim také silný stres a dlouhodobě ovlivnil jejich sebeúctu. Psycholog se bránil tím, že zkoumané dobrovolníky nikdo nenutil pokračovat a kdykoliv mohli experiment přerušit.

Kontroverzní experiment přinesl stejně rozporuplné výsledky.

Kontroverzní experiment přinesl stejně rozporuplné výsledky.

Milgramův experiment byl v budoucnu zopakován ještě několikrát a výsledky dopadaly vždy podobně. Jedno z posledních testování proběhlo v roce 2015 v Polsku. 90 % z účastníků došlo až k 450 V.

„Od Milgramova původního výzkumu o naší poslušnosti k autoritám uběhlo už půlstoletí, ale většina lidí by stejně pořád dokázala zabít bezbranného jedince,“ shrnul pochmurné výsledky vedoucí studie Tomasz Grzyb.

Další články

Zavří­t reklamu