válkaČeskoslovenskoobjevy

Charles Lightoller přežil Titanik, pomáhal jiným přežít Dunkerk

Charles Lightoller přežil Titanik, pomáhal jiným přežít Dunkerk
Zdroj: allthatsinteresting.com

Měl opravdu štěstí, že přežil potopení Titaniku, ale také první i druhou světovou válku. V ní se navíc zapojil do evakuace vojáků z Dunkerku.

Tomáš Chalupa 7. května 2019

Když v roce 1912 vyplul zaoceánský parní RMS Titanic na svou první cestu, Charles Lightoller na něm sloužil jako druhý důstojník. Měl toho za sebou už hodně, proplul světové oceány na mnoha lodích, zažil už dokonce jedno ztroskotání na parníku Holt Hill (to mu bylo teprve 15). V době vyplutí netušil, že jej čeká plavba, která se zapíše navždy do dějin mořeplavectví.

V průběhu katastrofy si vedl příkladně, pomáhal na palubě organizovat evakuaci pasažérů do záchranných člunů, rozdával záchranné vesty a dohlížel na to, aby se do člunů dostaly jako první ženy a děti. Odmítl i prosby milionáře Johna Astora, aby mohl do člunu za svojí ženou. Pasažérům při nástupu do člunu vysvětloval, že na vodě budou v bezpečí teprve, až se dostanou co nejdále od potápějícího se obra. Vír, který takové těleso při ponoření vytvoří, by je mohlo stáhnout do hlubin.

Nakonec si potřásl rukou s kapitánem a dalšími důstojníky a skočili do ledové vody. Kapitán se rozhodl zůstat na můstku a sdílet osud své lodi.

Lightoller byl nejvýše postaveným důstojníkem, kterému se podařilo katastrofu přežít. Držel se převráceného člunu a na jeho trupu se mu zcela promrzlému podařilo vyčkat připlutí parníku Carpathia, který jako první dorazil na místo neštěstí.

Lightoller zůstal i přes prožitou katastrofu dále u námořnictva. Za první světové války velel na britském torpédovém člunu. Byl několikrát vyznamenán, mimo jiné za potopení německé ponorky UB-110.

Po válce sice zamířil do důchodu, ale na moři zůstal. Koupil si vlastní loď Sundower, se kterou téměř deset let brázdil moře světa a občas také plnil zpravodajské úkoly pro britskou admiralitu. Pak vypukla druhá válka a jen rok poté se britská vojska tísnila na plážích u Dunkerku, obklíčená německými armádami a z výšky bombardovaná letectvem. 27. května byli obvoláváni majitelé lodí s tím, že námořnictvo jim jejich plavidla dočasně zabavuje. Volali i Ligtollerovi, který jim oznámil, že jako bývalý vojenský námořní velitel chce na Sundoweru plout sám. Admiralita to šestašedesátiletému hrdinovi předchozí války samozřejmě dovolila.

Po cestě k plážím ještě zachránil 260 mužů z hořícího křižníku, který byl zasažen letadly Luftwaffe. Pak teprve dále plul k francouzskému pobřeží. Když pak Sundower doplul zpět do Británie, jeden z důstojníků nevěřícně sledoval doslova nekonečný proud vojáků a námořníků, kteří opouštěli palubu Sundoweru. „Proboha, kam jste je všechny dal,“ ptal se Lightollera.

Příběh hrdinství Charlese Lightollera byl inspirací pro postavu Marka Rylance ve válečném snímku Dunkerk režiséra Christophera Nolana. Jeho příběh je jednou z hlavních dějových linií celého filmu. Sám Lightoller zemřel v roce 1952.

Další články

Zavří­t reklamu