válkaČeskoslovenskoobjevy

Charles Darwin si vzal svou sestřenici, incestní vztah byl plný lásky, ale i mrtvých dětí

Charles Darwin si vzal svou sestřenici, incestní vztah byl plný lásky, ale i mrtvých dětí
Zdroj: allthatsinteresting.com

Otec evoluční teorie Charles Darwin k lásce přistupoval pragmaticky. Když došel k závěru, že by bylo dobré se oženit, věděl, že by chtěl mít po svém boku někoho, kdo se o něj bude dobře starat a koho už dlouho zná. Jeho volba padla na sestřenici Emmu Wedgwoodovou.

Tomáš Chalupa 23. srpna 2018

Darwin si dokonce napřed sepsal všechna pro a proti manželství. Na poměrně dlouhém seznamu se nakonec sešlo více položek „pro manželství“, takže se mladý přírodovědec rozhodl, že se tedy ožení. Láska v tom nehrála žádnou roli. Darwinovi bylo 29 let, což považoval za ideální věk. Jako svou družku si vyvolil sestřenici Emmu Wedgwoodovou. Fakt, že jsou blízcí příbuzní, ho vůbec neznepokojoval. V 19. století byly sňatky mezi příbuznými ještě stále poměrně časté, zejména v aristokratických kruzích. Vždyť i britská královna Viktorie si vzala svého bratrance. Navíc Wedgwoodovi byli bohatí, stejně jako Darwinova rodina, takže z čistě ekonomického hlediska na sňatku mohli všichni jen vydělat.

Jeden z příbuzných, taktéž vědec Francis Galton, však Darwina od jeho nápadu zrazoval. Upozorňoval jej na rizika, která incestní vztah přinášel zejména v případě, že by měli děti. Vždyť kvůli podobným incestním svazkům se mezi evropskou šlechtou šířila doslova epidemie hemofilie. Darwin ale byl rozhodnut a Emma také rozhodně nebyla proti. V roce 1839 tak oba vstoupili do svazku manželského.

A bylo to, nutno říct, šťastné manželství. A to i přes to, že Darwin byl vědec známý svými nonkonformními, často až pobuřujícími teoriemi, zatímco Emma byla silně věřící. Dokonce Darwinovi někteří radili, aby své nastávající nic o svých teoriích neříkal. Jenže Darwin udělal pravý opak a do všech svých myšlenek ji zasvětil. A Emma to ocenila, když svého muže označila za „nejupřímnějšího ze všech, koho kdy potkala, a každé jeho slovo vyjadřuje jen jeho skutečné myšlenky“. Darwin o Emmě zase řekl, že mu ukázala, že existuje větší štěstí, než je jen budování teorií a hromadění vědeckých poznatků.

Emma Darwinová se synem Leonardem

Emma Darwinová se synem Leonardem

Přesto pár neunikl přírodním zákonům, které sám Darwin tak vyznával. Měli spolu 10 dětí, z nichž ale tři zemřely ještě v útlém věku. Ostatní byly velmi často nemocné. U třech se v pozdějším věku ukázalo, že jsou neplodní. Prakticky každý Darwinův potomek trpěl nějakou závažnou nemocí, což jej vedlo k trudnému konstatování: „Naše rodina je zničená a předurčená k vyhynutí.“

Charles měl stále větší výčitky svědomí ohledně volby své manželky a také stále více uvažoval nad tím, jaké to vlastně všechno má důsledky. Dokonce realizoval množství experimentů s křížením rostlin, aby zjistil, jaké genetické problémy incestní potomci mohou mít. Došel ke zcela jasnému názoru, že plození potomků mezi blízkými příbuznými nese jednoznačně negativní důsledky. V roce 2010 byl analyzován strom potomků Charlese Darwina a jeho tehdejší chmurné závěry se rozhodně potvrdily.

Darwinovi přinášel největší radost jen jeho syn Leonard, který se v roce 1911 stal předsedou Britské eugenické společnosti, čehož se ovšem jeho otec nedožil. I on šel ale v otcových šlépějích, když si vzal svou vlastní sestřenici. Ze 62 potomků a prapotomků Charlese Darwina a jeho ženy Emmy jich 38 nemělo žádné děti, které by se dožily dospělosti. Úmrtnost mezi nimi byla mimořádně vysoká. Charles Darwin až do své smrti v roce 1882 dumal nad tím, co všechno vlastně svým incestním manželstvím způsobil.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu