válkaČeskoslovenskoobjevy

Čeští vědci pomocí elektronových srážek objasňují kvantovou exotiku

Čeští vědci pomocí elektronových srážek objasňují kvantovou exotiku
Zdroj: © bluebay2014 / Dollar Photo Club

Výzkum mezinárodního týmu vědců z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského se zaměřuje na popis rezonancí, které vznikají při střetech molekul s elektrony ve vysokém vakuu, tedy při tlaku řádově miliardkrát nižším, než má naše atmosféra.

vp 23. listopadu 2018

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR sídlící v Praze 8-Libni je pracoviště, které se zaměřuje na rozvíjení badatelské činnosti ve fyzikální chemii a chemické fyzice se zaměřením na vztahy mezi strukturou a reaktivitou látek. Vědci tohoto ústavu se nyní zaměřili na popis rezonancí vznikajících při střetech molekul s elektrony ve vysokém vakuu. K vytvoření těchto krátce žijících komplexů je zapotřebí nízká rychlost, pohybující se v jednotkách elektronvoltů – jen pro srovnání: elektrony ve dříve používaných televizních obrazovkách mají energii okolo dvaceti tisíc elektronvoltů, energie letícího komára je přibližně bilion elektronvoltů.

Při těchto rychlostech se elektron na krátký čas přilepí k molekule, čímž vznikne komplex nazývaný rezonance. Na nich dokáží vědci velmi detailně sledovat ultrarychlou dynamiku pohybu atomů v molekulách i exotické kvantové efekty, při nichž se částice chovají jinak než v převážné většině běžných chemických reakcí.

K velkému množství srážek molekul s volnými elektrony dochází mimo jiné v takzvaných izolačních plynech. Ty dokáží přerušit elektrický výboj, a používají se proto v elektrických izolacích a rozvaděčích vysokého napětí.

Jako jejich náplň se po desetiletí používal fluorid sírový (SF6), který je však velmi silným skleníkovým plynem. „Vzhledem k současné environmentální politice je velký administrativní tlak na jeho zákaz. Jediný důvod, proč není zakázaný už nyní, je, že za něj neexistuje náhrada,“ říká Juraj Fedor. Právě na nalezení náhrady za tento plyn nyní pracuje skupina vědců v rámci projektu Technologické agentury ČR ve spolupráci s vývojovým střediskem firmy Eaton v Roztokách. Výsledkem této spolupráce by měl být funkční prototyp vysokonapěťového spínače, které by se mohly používat prakticky v jakékoliv elektrárně na světě.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu