Hrob ze starší doby bronzové obsahoval kostru matky, která objímá dítě.

Hrob ze starší doby bronzové obsahoval kostru matky, která objímá dítě. | zdroj: Ústav archeologické památkové péče Brno


Český archeologický unikát: Ve Vyškově vykopali kostru ženy objímající dítě

TÉMATA: archeologie | nálezy | doba bronzová | kostrový hrob | česko | vyškov

user-avatar

Yvonne K.

21. 03. 2018 | 23:30

Archeologové odkryli na stavbě parkoviště v průmyslové zóně Vyškov – Nouzka mimořádně zajímavý kostrový hrob. Na dně kruhové sídlištní jámy ležela žena s dítětem v náručí. Oba zemřelí byli do hrobu uloženi s mimořádnou pečlivostí. Žena se skloněnou hlavou dítě láskyplně objímala. Nohy měla v nepřirozeně skrčené poloze. Aby bylo docíleno této neanatomické pozice, museli jí být nohy patrně zlomeny v kolenou a svázány.

"Úplně jsme na to s kolegy zírali," uvedla pro ČTK Blanka Mikulková z Ústavu archeologické památkové péče Brno. Podle ní nejsou sice pohřby rodičů s dětmi výjimečné, ale děti bývají v hrobech často pohozené. Tady je tomu ale jinak, protože žena dítě objímá v náručí. "Hlavy mají u sebe, je v tom neuvěřitelná, až zvláštní pieta. Nevím o podobném nálezu na Moravě," řekla Mikulková.

Odborníci kostry z hrobu vyjmuli a budou je dál zkoumat. Zjišťovat budou věk ženy i dítěte a zabývat se budou také tím, jak byla žena ve skrčené podobě do hrobu uložena. "Možná půjde poznat, zda nezemřeli násilnou smrtí," uvedla archeoložka.

Hrob neobsahoval žádné milodary, jen na povrchu jámy bylo několik zlomků zvířecích kostí a v zásypu dva zlomky štípané industrie a drobné úlomky keramiky. Nálezy hrob datují do 2. tisíciletí před našim letopočtem.

user-avatar

Yvonne K.

21. 03. 2018 | 23:30

Zavří­t reklamu