válkaČeskoslovenskoobjevy

České sklo dorazilo do Soulu a představilo unikáty nedozírné historické hodnoty

České sklo dorazilo do Soulu a představilo unikáty nedozírné historické hodnoty
Zdroj: Národní muzeum v Praze
+ 16 fotek+ 17 fotek

České sklo má doma několikasetletou tradici a ve světě mimořádně dobrý zvuk. Přesvědčit se o tom mohou v těchto dnech návštěvníci Korejského národního muzea v Soulu. Česká muzea na Dálný Východ vypravila své nejcennější unikáty.

Irena Gruberová 13. února 2015

9. února byla v hlavní budově Korejského národního muzea v Soulu slavnostně zahájena výstava nazvaná Příběh českého skla. Na ploše více než 700 metrů čtverečních mapuje slavnou tradici české sklářské produkce od doby železné až po dnešní dobu. Zahrnuje celkem 295 předmětů nedozírné historické hodnoty, které zapůjčily zejména Národní muzeum a Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze.

Řada sbírkových předmětů prošla náročným restaurováním a mnoho z nich se veřejnosti představuje vůbec poprvé nebo po dlouhé době. V některých případech jde o ukázky posledních muzejních zisků.

Návštěvníci uvidí skleněné korálky a ozdoby z doby halštatské, které na území Čech jako první vyráběli Keltové, a rovněž zcela unikátně dochované a téměř neporušené nápojové sklo z doby římské. Samozřejmě tu nemohou ani chybět raně středověké šperky z Velké Moravy.

Jedním z unikátních exponátů výstavy je gotická okenní vitráž s postavou apoštola z kostela sv. Jakuba v Žebnici u Plzně z druhé čtvrtiny 14. století. Jde o nejstarší dochovanou ukázku celookenní vitráže v Čechách. Renesanční a barokní sklo pak na výstavě zastupují emailem malované holby a broušené a řezané poháry.

Pohár s víkem s věnováním Josefu Jungmannovi, kolem 1836

Pohár s víkem s věnováním Josefu Jungmannovi, kolem 1836

Dalším z unikátů výstavy je tzv. Jungmannův pohár z pozůstalosti českého buditele a jazykovědce Josefa Jungmanna. Tento pohár mimořádných uměleckých i technologických kvalit pochází ze sklárny Nový Svět u Harrachova z roku 1836 a odborníky bývá považován za jednu ze stěžejních ukázek novosvětské i domácí sklářské produkce 19. století vůbec.

Oko návštěvníka určitě potěší také barvami hýřící sklo a skleněná bižuterie z 19. století, tvarově pestré secesní výrobky a sklo z období art deco. Výstavu pak uzavírají neméně nápadité ukázky poválečného vývoje ateliérového skla včetně současné moderní produkce (Stanislav Libenský a Jaroslava Brychtová, René a Miluše Roubíčkovi, Jiří Harcuba, Vladimír Kopecký, František Vízner a další).

Výstava, která se koná u příležitosti oslav 25. výročí oficiálního navázání diplomatických styků mezi Korejskou republikou a Českou republikou, potrvá od 10. února do 26. dubna 2015.

Korejské národní muzeum ročně navštěvuje kolem tří milionů návštěvníků, čímž se opakovaně řadí mezi divácky nejúspěšnější muzea světa. Souběžně s českým sklem tam probíhá i další prestižní projekt ze zahraničí – výstava „Pompeje: Kultura starověkého řeckého města“

Související články

Další články

Zavří­t reklamu