válkaČeskoslovenskoobjevy

České Lurdy: Z místa, kde se dřív vraždilo, je dnes poutní místo. Panna Marie tam prý zázračně uzdravuje

České Lurdy: Z místa, kde se dřív vraždilo, je dnes poutní místo. Panna Marie tam prý zázračně uzdravuje
Zdroj: www.zoover
+ 9 fotek+ 10 fotek

Ve skalnatém údolí na severovýchodním okraji Svojkova leží tajemné poutní místo Modlivý důl. Zdejší skalní kaple se uvnitř podobá proslulé Lurdské jeskyni a Panna Marie Lurdská, jíž je zasvěcená, už vyslyšela nejednu z proseb modlících se poutníků.

tyrion 24. května 2015

Skalnatá rokle se dříve nazývala Smolný důl, protože tu uhlíři ve smolných pecích vařili kolomaz. Než se proměnila v poutní místo, došlo tu k velké tragédii, alespoň o tom vyprávějí místní legendy. Podle jedné tady dobrovolně ukončili život dva mladí milenci – rytíř Jaroslav ze Svojkova a prostá dcera sládka z nedalekých Velenic. Rytířovi rodiče jejich lásce kvůli dívčině neurozenému původu bránili, a než by se jejich syn milé vzdal, raději její i své srdce proklál mečem.

Jiná legenda z počátku 18. století zase líčí příběh o krásné Annemarie, do níž se zamilovali dva muži – chudý student a bohatý sedlák. Dívka ale dala přednost studentovi, což sedlák těžce nesl. Žárlivost a chtíč mu nedaly spát a jednoho dne si na svého soka počíhal na cestě mezi skalami a ubil jej k smrti sukovicí.

Modlivý důl je asi 1 km dlouhé romantické skalnaté údolí, zaříznuté do pískovcových skal pod Slavíčkem a Tisovým vrchem na severovýchodním okraji Svojkova.

Modlivý důl je asi 1 km dlouhé romantické skalnaté údolí, zaříznuté do pískovcových skal pod Slavíčkem a Tisovým vrchem na severovýchodním okraji Svojkova.

Od té doby tu pocestní často slýchali nářky a pláč a raději se prokletému místu vyhýbali. Až roku 1750 se pivovarský dělník jménem Melzer rozhodl, že pomůže duším mrtvých nalézt klid. V místě, kde došlo k neštěstí, pověsil na strom obrázek Panny Marie. Lidé se u něj zastavovali a modlili se tu za nešťastníky i za své příbuzné. Časem se krajem začaly šířit zvěsti o tom, jak mnohé modlitby a prosby věřících byly vyslyšeny. Mezi ty šťastné patřila i svobodná paní von Czerwelli ze Svojkova, která zde z vděčnosti nechala postavit dřevěnou kapličku. Od té doby poutníků jen přibývalo, z okolí sem proudila celá procesí.

Na nedatované pohlednici Modlivého dolu vidíme vlevo průčelí skalní kaple, upravené v roce 1836, vpravo je závěr rokle se schodištěm ke skalnímu výklenku, v němž bylo umístěno sousoší Kalvárie od Josefa Maxe staršího.

Na nedatované pohlednici Modlivého dolu vidíme vlevo průčelí skalní kaple, upravené v roce 1836, vpravo je závěr rokle se schodištěm ke skalnímu výklenku, v němž bylo umístěno sousoší Kalvárie od Josefa Maxe staršího.

Koncem 18. století byla dřevěná kaplička zbourána a namísto ní nechala hraběnka Alžběta Kinská do skalní stěny vytesat novou kapli, která tu stojí dodnes. Popularita Modlivého dolu se ovšem stala trnem v oku sloupskému faráři i církevní vrchnosti. Poutě do Modlivého dolu označili za modlářství a nechávali odtud odstraňovat svaté obrázky i tabulky s poděkováním za vyslyšené prosby. V září 1806 dokonce biskupská konzistoř v Litoměřicích nařídila z kaple odvézt sochy Ježíše a Panny Marie. Ty pak skončily ve sloupském kostele.

Od té doby poutě ke skalní kapli ustaly a lidí sem přicházelo čím dál méně. Po vypuknutí epidemií cholery v letech 1832 a 1850 však došlo k opětovnému oživení poutí. V letech 1840 až 1850 sem z nedalekých Zákup zajížděl i poslední korunovaný český král Ferdinand V. Dobrotivý. Díky němu nakonec vzala církev poutní místo na milost. Kaple byla zasvěcena Panně Marii Lurdské a její vnitřek byl v roce 1903 upraven tak, aby se podobal Lurdské jeskyni ve francouzském městě Lourdes, kde se místním dětem zjevovala Panna Marie. Ke kapli se ještě zbudovala křížová cesta, od níž pokračovalo dlouhé schodiště vedoucí k oratoriu na konci rokle.

Na této pohlednici z počátku 20. století má průčelí skalní kaple v Modlivém dolu již prakticky stejnou podobu jako dnes.

Na této pohlednici z počátku 20. století má průčelí skalní kaple v Modlivém dolu již prakticky stejnou podobu jako dnes.

Po 2. světové válce však bylo poutní místo z velké části zničeno, zachovala se jen pískovcová kaple se dvěma komorami po stranách oltáře. Tradice mariánských poutí znovu ožila až po roce 1989 a Modlivý důl opět získal pověst zázračného, promodleného místa. Jeden z největších zázraků se tu udál v roce 1992. Lurdská Panna Marie údajně uzdravila osmiletou německou dívku Sandru Neubauerovou z Řezna. Dívenka tehdy trpěla těžkou, nevyléčitelnou formou leukémie, v žádném z národních registrů neexistoval vhodný dárce kostní dřeně a lékaři nedávali dívce téměř žádnou naději. Její stav se čím dál zhoršoval a rodiče z toho byli nešťastní. Jenže jedné noci měla matka malé Sandry zvláštní sen.

Šla úzkým skalnatým úvozem, až sestoupila do údolí, ze všech stran obklopeného skalami. V jednom ze skalních bloků narazila na nevelikou kapli a vstoupila do ní. Uvnitř na ni čekala mladá žena v zářivě bílém rouchu. Vlídně se na ni usmála, řekla jí, ať nemá strach, a pak zmizela.

Na této pohlednici vidíme vnitřek skalní kaple se sochou Panny Marie. Interiér byl od roku 1903 upravený jako Lurdská jeskyně.

Na této pohlednici vidíme vnitřek skalní kaple se sochou Panny Marie. Interiér byl od roku 1903 upravený jako Lurdská jeskyně.

O několik dní později se paní Neubauerová svěřila se svým zvláštním snem babičce. Ta k jejímu úžasu popisované místo dobře znala. „Je to Modlivý důl u Svojkova v severních Čechách,“ řekla jí. Žena hned nazítří časně zrána vyrazila autem do Česka. Cestu do Modlivého dolu poznala okamžitě, byla to krajina z jejího snu. Nakonec dorazila až ke skalní kapli. Uvnitř spatřila dřevěnou sochu Panny Marie. Poklekla před ní a začala se vroucně modlit za dceřino uzdravení. Po nějaké době ucítila, jak se po celém jejím těle šíří podivuhodný klid. Když pak zvedla hlavu, uviděla, že socha Panny Marie roní slzy.

Lurdská jeskyně uvnitř kaple se sochou Panny Marie, vysvěcenou v roce 2001, neboť tu předešlou někdo odcizil.

Lurdská jeskyně uvnitř kaple se sochou Panny Marie, vysvěcenou v roce 2001, neboť tu předešlou někdo odcizil.

Ještě větší zázrak pak paní Neubauerovou čekal po návratu domů. Od lékařů se dozvěděla, že téhož večera, kdy klečela s modlitbou na rtech ve skalní kapli, upadla Sandra do hlubokého spánku. Když se ráno probudila, cítila se mnohem lépe než večer. Následné testy pak prokázaly, že zákeřná leukemie doslova jako zázrakem zmizela.

Neubauerovi od té doby pravidelně Modlivý důl navštěvují a všichni vroucně děkují Panně Marii za záchranu Sandry. Nikdo už asi nezjistí, zda se tehdy skutečně přihodil zázrak, anebo zda dívenku uzdravily spojené psychické síly matky, otce a babičky. Otázkou je, proč se paní Neubauerové zjevilo ve snu právě skalnaté údolí, a jak to, že její babička tohle místo hned poznala. Odpověď je v druhém případě nasnadě: stará paní před válkou jako mnoho jiných Němců žila v Čechách, v nedalekých Zákupech. V každém případě její vnučka nepodnikla pouť do Modlivého dolu nadarmo.

Od roku 1996 je v Modlivém dole každoročně 1. května zahajován mší mariánský měsíc.

Od roku 1996 je v Modlivém dole každoročně 1. května zahajován mší mariánský měsíc.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu