válkaČeskoslovenskoobjevy

Černobyl je dnes oproti všem předpokladům oázou života

Černobyl je dnes oproti všem předpokladům oázou života
Zdroj: sciencealert.com

Nejhorší jaderná katastrofa v dějinách proměnila okolí elektrárny Černobyl v neobyvatelnou zónu smrti. Vědci odhadovali, že se zde nebude dát žít desítky nebo spíše stovky let. Jenže příroda má na věc jiný názor.

Tomáš Chalupa 14. června 2019

Výzkumníci se vypravili do Černobylu mnohokrát. Letos potvrdili, že se v oblasti vyskytuje množství medvědů, vlků, lišek a také divokých koní a dalších velkých zvířat. Mimo jiné zde žije na 200 druhů ptáků. To nevypadá jako neobyvatelná zóna smrti, ale spíše jako oáza života.

Setkání vědců z celého světa, kteří zkoumali černobylskou oblast, se uskutečnilo v březnu v Portsmouthu. Výsledkem byl ucelený obraz na život v oblasti zasažené radioaktivním spadem. A závěry jsou jasné – v oblasti panuje velká biodiverzita, jsou v ní zastoupeny velké druhy zvířat, ptáci i ryby. A co je důležitější, nebyly pozorovány žádné negativní vlivy radiace.

Všechny skupiny zvířat se zdají prosperovat, dochází k množení a rozšiřování populací. Některé živočichy spatřili na ukrajinské straně zasažené zóny vůbec poprvé – například bizony nebo medvědy hnědé.

Vědci zaznamenali cosi jako adaptaci na zvýšenou radiaci, a to zejména u obojživelníků, kteří se vyskytují i v nejhůře zasažených oblastech. Například žáby žijící uvnitř zasažené zóny mají světlejší zbarvení než žáby mimo zónu. Podle vědců je to reakce na radiaci, respektive ochrana proti ní.

Přesto není vše zdaleka tak růžové a negativní efekty radiace vědci rovněž zaznamenali. Některé druhy hmyzu žijí prokazatelně kratší dobu a jsou více napadány parazity. U ptáků se vyskytuje ve vyšší míře albinismus a také nejrůznější mutace. Nic z toho podle vědců ale nemá zásadní vliv na celkový stav populace a biodiverzitu. Naopak jako zásadní se jeví absence přítomnosti člověka, která do oblasti přilákala právě velké savce, jako jsou bizoni nebo divocí koně.

V tomto ohledu se ale situace začíná obracet, protože do Černobylu míří každoročně davy turistů. Loni jich bylo na 70 tisíc. A s úspěchem seriálu Černobyl se dá očekávat i zvýšený zájem turistů. Loni byla v Černobylu také realizována umělecká výstava spojená s technopárty. Podle vědců by ale měl být zachován současný stav, kdy je celá oblast prohlášena za chráněnou zónu, kam je možné pouze se speciální propustkou. Jde o svým způsobem unikátní biologickou laboratoř, do které by měl člověk co nejméně zasahovat, a rozhodně by se neměla stát turistickou atrakcí.

Další články

Zavří­t reklamu