Černá díra na Slunci může způsobit geomagnetickou bouři. | zdroj: dailymail.co.uk


Černá díra na Slunci může ohrozit i Zemi

TÉMATA: slunce | vesmír

user-avatar

Tomáš Chalupa

2. 06. 2016 | 14:00

Velká koronální díra byla zpozorována na Slunci. Nejde o černou díru v pravém slova smyslu, takže naši sluneční soustavu nepohltí. Je to díra v magnetické koroně Slunce a pro Zemi může být nebezpečná.

Snímky a záběry díry ve sluneční koroně přinesla sonda Solar Dynamic Observatory. Díry v koroně jsou poměrně časté, tahle je však velmi velká a pokrývá severní hemisféru Slunce. Děrami v koroně unikají částice, které pak sluneční vítr unáší vesmírem vysokou rychlostí a které dopadají i na naši Zemi. Tam dochází k jejich interakci s magnetickým polem a k silným geomagnetickým bouřím. Ty mohou za určitých okolností vyřadit z provozu elektronické sítě na Zemi, což by mělo nedozírné důsledky. Mnohem častějším důsledkem je však známá polární záře, kterou lze pozorovat na mnoha místech světa. 

 

témata

user-avatar

Tomáš Chalupa

2. 06. 2016 | 14:00

Zavří­t reklamu