válkaČeskoslovenskoobjevy

Čeněk z Vartenberka čtyřikrát zradil, Žižka jej za to ztrestal u Hořic. 3. část

Čeněk z Vartenberka čtyřikrát zradil, Žižka jej za to ztrestal u Hořic. 3. část
Zdroj: Wikimedia Commons

Čeněk z Vartenberka vydal císaři Zikmundovi Pražský hrad a přidal se na jeho stranu. Míra hanby jej nezajímala, chtěl stát na straně vítězů. Jenže husité pod vedení Jana Žižky začali překvapivě vítězit.

Tomáš Chalupa 8. ledna 2021

Text navazuje na 2. část historického seriálu

Ponížení u Jaroměře

Vojenská síla husitů rostla a Žižka vítězil všude, kde se objevil. V roce 1421 vyrazila husitská vojska na ofenzivní tažení na východ od Prahy. Zikmund už pobýval zase na Moravě, takže bylo z hlediska husitů vhodné dobýt velká města, která doposud byla na straně královských. Došlo i na Kutnou Horu, druhé největší město království, a na řadě byla také Jaroměř patřící rodu Vartenberků.

Tehdy Vartenberk pochopil, že Zikmund se za jeho zájmy bít nebude a on sám husitům vzdorovat nemůže. Vyrazil k Jaroměři nikoli, aby ji vojensky zachránil, ale aby opět změnil strany. Samotné město se přitom chtělo pod velením hejtmana Hynka Červenohorského z Dubé bránit. Ostatně všichni věděli, co se husité provádějí v dobytých městech a že milosti se zřejmě nedočkají.

Thumbnail # Seriál: Čeněk z Vartenberka čtyřikrát zradil, Žižka jej za to ztrestal u Hořic. 1. část
Mohlo by Vás zajímat:

Seriál: Čeněk z Vartenberka čtyřikrát zradil, Žižka jej za to ztrestal u Hořic. 1. část

V průběhu obléhání dorazil Vartenberk se svou družinou. Musel se nesmírně pokořit, když klečel před Žižkou a Janem Želivským a vyjmenovávat své hříchy včetně zrady vydání Pražského hradu nepříteli. Byla to chvíle velkého ponížení, ale to, jak již víme, nedělalo Vartenberkovi žádné problémy. Ovšem tímto ponížením (a samozřejmě zradou Zikmunda) to neskončilo.

Jaroměř nakonec padla a před Vartenberkovými zraky byli upalováni kněží, kteří se odmítli podrobit a  přistoupit na Čtyři artikuly pražské, došlo k drancování zdejšího augustiniánského kláštera a v řece byl utopen nemalý zástup místních, převážně německých, obyvatel. S jakými pocity musel Vartenberk sledovat plenění svého města, není těžké si domyslet. Jenže byl pragmatik a věděl, že pokud by nezměnil stranu teď, později by to bylo ještě horší a obtížnější. Nyní mu byli Žižka i Želivský ochotní odpustit a přijmout ho opět mezi řady bojovníků kalicha. Na čáslavském sněmu ho dokonce husité zvolili do čela své prozatímní vlády.

Ale nebyl by to Vartenberk, aby jeho účinkování v husitském táboře mělo dlouhého trvání. Zikmund sebral nové vojsko na další křížovou výpravu a na konci roku se ubytoval v Jihlavě, odkud hodlal postupovat proti husitům. Ti už netvořili jednotný tábor, panovaly mezi nimi četné neshody, a tak Vartenberk a mnoho dalších šlechticů dorazilo do Jihlavy k Zikmundovi, aby se zřekli kalicha výměnou za to, že jejich statky při postupu ušetří.

Thumbnail # Seriál: Čeněk z Vartenberka čtyřikrát zradil, Žižka jej za to ztrestal u Hořic. 2. část
Mohlo by Vás zajímat:

Seriál: Čeněk z Vartenberka čtyřikrát zradil, Žižka jej za to ztrestal u Hořic. 2. část

Zikmund už věděl, s kým má tu čest, a opět všem odpustil. Ovšem všichni přeběhlíci se museli účastnit jeho tažení. To skončilo neslavně, Zikmund sice dosáhl Kutné hory, ale opět se odtud musel před útočícím Žižkou stáhnout do Německého Brodu, města patřícího Vartenberkovi. Z něj prchal dál, zatímco husité Německý Brod dobyli a místní obyvatele i křižáky zmasakrovali. Dobové prameny mluví až o 1500 mrtvých. Byla to osobní msta Vartenberkovi, který byl považován husity oprávněně za několikanásobného zrádce. 

Žižka už měl v té době na Vartenberka spadeno. Když v počátku roku 1423 vybíral oblast, kterou vojensky napadne, ne náhodou vybral východní Čechy, kde bylo mnoho Vartenberkových měst a hradů, stejně jako statky dalších katolických pánů. Útok měl započít z Německého Brodu, město bylo vybráno samozřejmě symbolicky vzhledem k rok starým událostem. V Německém Brodě se také konal husitský sjezd, kde byl zřejmě (záznamy se nedochovaly) ustanoven husitský východočeský svaz. A také bylo s vysokou pravděpodobností vyhlášeno, že se musí pokračovat v boji proti nepřátelům, v tomto případě především katolické šlechtě v čele s Vartenberkem.

Pokračování ve 4. části

Související články

Další články

Zavří­t reklamu