válkaČeskoslovenskoobjevy

Čarodějnictví a ekonomika státu, jak to jde dohromady? Prý hodně, tvrdí ekonom

Čarodějnictví a ekonomika státu, jak to jde dohromady? Prý hodně, tvrdí ekonom
Zdroj: newstimeafrica.com

Tohle není žádný vtip, ale seriozní studie amerického profesora ekonomie Borise Gershmana. Tvrdí, že země, kde se stále praktikuje čarodějnictví, nemají příliš v pořádku státní finance.

chalkon 24. května 2016

Čarodějnictví neprospívá státním financím. Tam, kde se praktikuje, jsou veřejné rozpočty v mínusu a v nepořádku. Tak nějak by se dala srhnout hlavní Gershmanova teorie. „Víra v čarodějnictví je určitý způsob, jak udržet sociální řád, ale rozhodně to není nejlepší způsob. Vede k tlaku na jedince, aby se nijak neodlišoval a dodržoval lokální normy,“ říká Gershman.

Čarodějnictví je podle jeho výzkumu stále rozšířeno v 19 zemích subsaharské Afriky. Gershman zjistil, že způsobuje pokles důvěry, vzájemné pomoci a spolupráce mezi lidmi, což se manifestuje ve formě ekonomických překážek. „Čarodějnictví vede k nedostatku investic, negativně ovlivňuje obchod a vede k povzbuzování neproduktivního chování lidí,“ píše ve své studii.

Nabízí se otázka, zda podobným způsobem nezasahují ekonomiku i jiné druhy kultů a náboženství. I na to se americký vědec zaměřil a došel k závěru, že víra v peklo, reinkarnaci, zlé duchy a jiné náboženské představy nijak nesouvisejí se špatným stavem ekonomiky.

Možná ale problém není v čarodějnictví, jako spíše v tom, že tyto země jsou zaostalé a chudé, potýkají se s negramotností, korupcí, válkami a mnoha dalšími problémy. Na tomto stavu se značnou měrou podepsala také globální ekonomika a korporátní kapitalismus, prohlubující chudobu a nerovnost rozvinutými a rozvojovými zeměmi světa.

Další články

Zavří­t reklamu