válkaČeskoslovenskoobjevy

Caporetto 1917: Naši pradědové řádili v Itálii jak urvaní ze řetězu

Caporetto 1917: Naši pradědové řádili v Itálii jak urvaní ze řetězu
Zdroj: valka.cz

V roce 1917 ukončuje marnou snahu italské armády o válečné vítězství bitva u Caporetta. Právě v této bitvě rakousko-uherská a německá spojenecká armáda Italy drtivě porazila a pronikla hluboko do italského území. Jak si po vítězné ofenzivě počínali v zabraných italských krajích někteří z našich pradědů povolaných do rakouské armády, je poněkud zarážející. Jejich řádění na vlastní pěst se vyznačovalo drancováním a loupením.

Václav Pokorný 4. ledna 2018

Nad ránem 24. října 1917 se začínají dvoutisícové alpské vrcholy otřásat jako nikdy před tím. Dlouhé hodiny duní ničivé dělostřelecké bombardování italských linií, než štáb spojených německo-rakouských sil zavelí ke zteči. Jeden milion mužů na obou stranách vysokohorské fronty se poprvé po dvaadvaceti měsících nekonečných pozičních bitev dává do pohybu. Tři obranné valy Italů leží náhle v troskách. Ti, co nejsou roztrháni granáty, se ve skalních zákopech a kavernách udusí jedovatým plynem, který vychrstly obávané náboje s modrým pruhem. Italská armáda se vzdává po celých plucích a ostatní jsou na útěku. V noci ze 4. na 5. listopadu překročí rakouská a německá armáda řeku Tagliamento a vstupuje do benátské nížiny. Zde dosahuje morální rozklad nejen italské, ale i rakousko-uherské armády svého vrcholu.

Bitva u Caporetta (známá také jako Průlom u Caporetta nebo dvanáctá bitva na Soči) byla významnou bitvou první světové války. Německé a rakousko-uherské síly v ní porazily italská vojska a posunuly frontu hluboko do italského území, až k řece Piavě.

Bitva u Caporetta (známá také jako Průlom u Caporetta nebo dvanáctá bitva na Soči) byla významnou bitvou první světové války. Německé a rakousko-uherské síly v ní porazily italská vojska a posunuly frontu hluboko do italského území, až k řece Piavě.

Účetní poddůstojník 9. roty píseckého 11. pěšího pluku Jan Schrabal po válce napsal:

„… V poledne uvítalo nás teplé italské slunce a hřálo tak, že se nám začalo z promočeného šatstva kouřiti. Uvítaly s radostí tuto náhlou změnu i vši, které jsme nesli s sebou, a rozmnožily se tak, že v několika dnech byly celé pluky strašlivě zavšiveny. Od vojska se již tehdy začaly oddělovati skupiny vojáků, které počaly v zabraných krajích hospodařiti na vlastní pěst, drancovaly a loupily. Jídelní lístek začínal být pestrý, neboť se zabíjela spousta krůt, slepic a husí, a k tomu se našlo i dost vína (…) 4. listopadu jsme dostihli konečně našeho polního pluku, utábořeného ve vesnici Grion. U jednotlivých setnin chybělo průměrně na 50 mužů. Většina z nich zůstala v hloučcích vzadu a živila se na vlastní pěst. Trvalo několik neděl, nežli je shromažďovací stanice předaly pluku zároveň s trestním oznámením…“

A jako svědomitý provianťák si samozřejmě neodpustil vyčítavou poznámku, že „… Hovězí maso, které jsme pro mužstvo vařili, nám zbylo a museli jsme je vyházet, neboť si vojáci sami opékali na ohních drůbež…“

Rakousko-uherská armáda

Rakousko-uherská armáda

Počátkem listopadu 1917 ustupují italské jednotky také z celé severní, to je korutanské a dolomitské fronty, vyklidí oblast Planiny sedmi obcí (včetně města Asiaga) a zaujmou obranu na linii Monte Pasubio, Monte Zovetto, Monte Grappa, odtud k Piavě a podél jejího toku k Benátskému zálivu.

Jednu ze zastávek na vítězném postupu k Piavě popisuje vojín 102. pěšího pluku Antonín Mádl takto:

„… V Pozzuolo byl hotový ráj. Hladu vůbec nebylo. K snídani byla polévka a ovar, k obědu knedlíky a vepřové, večer jaternice, jelítka, a tak to šlo den ze dne. Kávy však nebylo, a tu byly chvíle, že jsme chodili jako umučení, maso jsme už zahazovali, ke kuchyni ani nechodili a půl života bychom byli dali za to, kdybychom mohli mít šálek oné sprosté, oslazené vody, na niž jsme vždycky tolik, tolik nadávali…“

Tyto autentické vzpomínky jsou dokladem toho, jak se naši pradědové na dobitém území chovali. Dle tehdejších vojenských pravidel každý voják dobře věděl, že na okupovaném území se drancovat a loupit nesmí. Omluvou snad může být jen to, že v tak drsných válečných podmínkách se ze srdcí vojáků vytratila lidskost a smysl pro disciplínu.

Další články

Zavří­t reklamu