válkaČeskoslovenskoobjevy

Byl Ježíš skutečně přibitý ke kříži? Možná se jedná jenom o mýtus

Byl Ježíš skutečně přibitý ke kříži? Možná se jedná jenom o mýtus
Zdroj: dailymail.co.uk

Je tu Velký pátek a s ním i upomínka na ukřižování Ježíše Krista. Jak to ale tehdy s jeho smrtí bylo? Skutečně byl ke kříží přibitý hřebíky?

Simona Knotkova 10. dubna 2020

Legenda o ukřižování Ježíše je opředená mnoha záhadami. První evangelia o ní kupříkladu vůbec nepíší. Kanonická evangelia z Nového zákona – Matoušovo, Markovo, Lukášovo a Janovo – se o něm už zmiňují, třebaže každé ho popisuje trochu odlišnějším způsobem. Ani v jednom z nich se však přímo neuvádí, zda byl Ježíš ke kříží přibitý, nebo pouze přivázaný. Evangelium Jana jenom zmiňuje rány na jeho dlaních.

Na papír překreslená malba Alexamenos graffito, která byla nalezena na omítce římského Palatinu.

Na papír překreslená malba Alexamenos graffito, která byla nalezena na omítce římského Palatinu.

Možná právě z této části textu pochází naše obecné představy o ukřižování. Evangelium Petrovo popisuje, jak byly Ježíšovi z rukou odstraněny hřebíky. Údajné hřebíky z kříže měly být v průběhu let také nalezeny. Kdybychom se však měli řídit některými z nejstarších uměleckých zpodobnění ukřižování, Ježíš byl podle nich spíše uvázán.

Jaspis s podobiznou muže uvázaného na kříži. Písmena mají znázorňovat kouzelnou formuli.

Jaspis s podobiznou muže uvázaného na kříži. Písmena mají znázorňovat kouzelnou formuli.

Malba nazvaná Alexamenos Graffito pochází z 2. století a má být nejranějším zobrazením Ježíše na Kříži vůbec. Z křesťanství si však spíše utahuje, když mučedníka ukazuje jako člověka s oslí hlavou. Nápis „Alexamenos uctívá svého Boha“ je nejspíš narážkou na stejnojmenného křesťana.

Nepřibitého Ježíše zobrazuje také karneol ze 4. století.

Nepřibitého Ježíše zobrazuje také karneol ze 4. století.

Také dva nalezené polodrahokamy zobrazují svázaného Ježíše. Jedním z nich je jaspis z 2. až 3. století, druhý je karneol, pocházející nejspíš ze 4. století. Tyto historické artefakty a skutečnost, že o přibití nemluví ani kanonická evangelia, tak možná zcela mění notoricky známou legendu.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu