válkaČeskoslovenskoobjevy

Byl Ježíš Kristus mágem? Nápis na staré nádobě z jeho doby to naznačuje

Byl Ježíš Kristus mágem? Nápis na staré nádobě z jeho doby to naznačuje
Zdroj: messagetoeagle/nbcnews.com

Tým vědců vedený renomovaným francouzským námořním archeologem Franckem Goddiem nedávno oznámil, že objevili misku z doby mezi koncem 2. století před Kristem a 1. stoletím našeho letopočtu, která nese nápis se jménem Kristus. Svůj nález vědci označují za historicky první zmínku o Ježíši Kristovi.

Yvonne Pokorná 16. dubna 2017

Nápis na míse zní DIA CHRSTOU O GOISTAIS, což lze podle vědců interpretovat jako “Kristem čarodějem” nebo “kouzelník od Krista”. Jestli slovo Kristus odkazuje na biblického Ježíše, lze ovšem jen spekulovat. V každém případě nález svědčí o tom, že křesťanství a pohanství se ve starověku prolínaly.

“Klidně by to mohlo odkazovat k Ježíši Kristovi v tom smyslu, že byl kdysi hlavním představitelem bílé magie,” tvrdí Franck Goddio, spoluzakladatel Oxfordského centra námořní archeologie. On a jeho kolegové nádobu objevili během vykopávek v podmořských ruinách významného přístavu starověké Alexandrie. Vědci se domnívají, že ji používal nějaký mág při věšteckých rituálech, poměrně rozšířených ve starověkém světě.

Keramické nádoba s vyrytým nápisem

Keramické nádoba s vyrytým nápisem

Podle egyptologa Davida Fabreho je miska velmi podobná té, které je zobrazena na dvou starších egyptských hliněných soškách, jež podle všeho ztělesňují jasnovidecké praktiky.

“Ty byly známy v Mezopotámii pravděpodobně už od 3. milénia před Kristem,” říká Fabre. “Jasnovidec věštil z tvarů vytvořených olejem, který se nalil do šálku s vodou, podle interpretačních návodů příruček,” vysvětluje vědec. Během zkoumání olejových skvrn se jedinec čili médium uvedlo do halucinačního transu. “Takže viděli, jak se jim zjevují božstva nebo nadpřirozené bytosti, které předtím požádali o odpověď na své otázky týkající se budoucnosti,” dodal Fabre. Podle něj si mág nápisem odvolávajícím se na Krista legitimizoval své nadpřirozené schopnosti.

Kniha Ježíš mág od Mortona Smithe

Kniha Ježíš mág od Mortona Smithe

“Je velmi možné, že v Alexandrii věděli o existenci Krista a s ním spojených legendárních zázracích, jako byla přeměna vody ve víno, rozmnožení bochníků chleba, zázračná uzdravování či příběh o oživení mrtvého,” míní Fabre.

I když ostatní vědci jeho teorie vysloveně neodmítají, nabízejí své vlastní, odlišné interpretace. Tak například Bert Smith z Oxfordské univerzity se domnívá, že nápis mohl být věnováním nebo dárkem od jisté osoby jménem “Chrestos”, která patřila k duchovnímu uskupení zvanému Ogoistais.

Na římském sarkofágu ze 3. století je jedno z nejstarších vyobrazení tří králů přinášejících dary Ježíškovi. Podle legendy byli tři králové mudrci či mágy, věštci a hvězdopravci odkudsi z východu, zřejmě z Persie.

Na římském sarkofágu ze 3. století je jedno z nejstarších vyobrazení tří králů přinášejících dary Ježíškovi. Podle legendy byli tři králové mudrci či mágy, věštci a hvězdopravci odkudsi z východu, zřejmě z Persie.

Klaus Hallof z Berlínsko-brandeburské akademie přidává, že pokud by se Smithova intepretace ukázala jako správná, pak by slovo “Ogoistais“ mohlo odkazovat ke známé náboženské skupině uctívající dávné řecké a egyptské bohy a bohyně, jako byli Hermes, Athéna nebo Isis. Současně připomíná, že historici žijící v časech okolo vzniku zmiňované nádoby, jako třeba Strabon či Pausanias, se o bohu jménem Osogo nebo Ogoa zmiňovali, takže jistá verze tohoto jména se možná objevuje i na této míse. Je dokonce možné, že nádoba se týká jak Ježíše Krista, tak i boha Osoga.

“Neměli bychom zapomínat, že v Alexandrii se pohanství, judaismus i křesťanství nikdy nerozvíjely v izolaci. Všechny tyto formy náboženství používaly magické praktiky, které přitahovaly jak chudé vrstvy obyvatelstva, tak i nejbohatší třídu,” upozorňuje Fabre a uzavírá: “Právě v Alexandrii vznikly nové náboženské systémy nabízející řešení problémů lidí a světa bohů. Svědčí o tom kulty Isis, Mithrova mystéria a rané formy křesťanství.”

Související články

Další články

Zavří­t reklamu