Za studené války vládly všeobecné obavy, že jedna nebo druhá strana zaútočí biologickými zbraněmi.

Za studené války vládly všeobecné obavy, že jedna nebo druhá strana zaútočí biologickými zbraněmi. | zdroj: thevintagenews.com


Britská vláda testovala biologické zbraně na lidech

TÉMATA: studená válka | biologické zbraně | velká británie

user-avatar

Tomáš Chalupa

8. 10. 2019 | 10:00

Britská vláda za studené války vedla celé oddělení, které mělo za úkol vývoj a výzkum biologických zbraní. Z jednoho dokumentu je navíc zřejmé, že vláda souhlasila s testováním biologických zbraní na lidech, kteří o tom neměli nejmenší tušení.

Šedesátistránkový dokument se mimo jiné věnoval tomu, jak zkoumat možnost šíření a globálního použití biologických zbraní, jako je například antrax. Stratégové se domnívali, že pokud dojde k jeho použití ve válce, měl by být z letadel rozptýlen nad obydlenými oblastmi, kde by zasáhl početnou populaci civilistů z nepřátelského tábora. Vědci ale potřebovali zjistit účinnost takového postupu. Jak se vlastně antrax bude šířit a kolik lidí bude zasaženo?

Ministerstvo obrany vymyslelo jednoduchý způsob, který podle zprávy je zcela neškodný a přitom pomůže situaci vyřešit. Rozprašováním fluorescentního sulfidu zinku a kadmia nad oblastí východní Anglie, konkrétně Cornwallu, se dalo zjistit, jak by se potencionálně podobná látka chovala a jaké území by zasáhla. Stejně tak byla látka rozprašována i v Somersetu. Vláda lidem tvrdila, že jde o neškodnou látku, která nemá žádný vliv na lidské zdraví. Jindy se používaly i neškodné bakterie, které imitovaly bakterie antraxu. Celkem proběhlo podle dokumentu nejméně 100 pokusů na lidech, ovšem vždy bez jakéhokoliv zdravotního rizika. Tak to alespoň tvrdí britské ministerstvo obrany.

Podobné praktiky jsou ovšem podle odborníků nepřijatelné a nelze je ospravedlnit ani snahou připravit se na biologickou válku ze strany Sovětského svazu. Britové se skutečně poměrně dlouhou dobu obávali, že Sověti mohou použít antrax nebo jiné biologické zbraně při útoku na Velkou Británii. Testy tak sloužily nejen k ověření vlastních zbraní, ale také sledování toho, co je schopen potencionálně způsobit nepřítel. Nic z toho však neospravedlňuje pokusy britské vlády na vlastním obyvatelstvu, jakkoliv byly zdravotně zřejmě neškodné.

user-avatar

Tomáš Chalupa

8. 10. 2019 | 10:00

Zavří­t reklamu