válkaČeskoslovenskoobjevy

Britové za války zavedli „dvojitý letní čas“, oblíbil si ho i David Cameron

Britové za války zavedli „dvojitý letní čas“, oblíbil si ho i David Cameron
Zdroj: Wikimedia Commons

Dnes se vedou velké diskuse o zrušení střídání letního a zimního času. Za druhé světové války se ale toto střídání Britům nejen líbilo, ale dokonce ještě přišli s třetím časem.

Tomáš Chalupa 16. srpna 2021

Letní čas byl poprvé zaveden v kanadském přístavu Port Arthur v roce 1908. V roce 1916 se k tomuto střídání připojilo Německo a Rakousko-Uhersko. Cílem bylo šetřit uhlím v době první světové války. USA přistoupily k letnímu času až po první světové válce v roce 1918.

Státy používající letní i zimní čas ale byly v menšině, a tak po první světové válce většina zemí tento koncept opustila. Zůstala u něj menšiná států, jako Francie, Anglie, USA a Kanada.

Velkým zastáncem letního času byl britský premiér Winston Churchill. Ten tvrdil, že letní čas prodlužuje lidem možnost užívat si dne a denního světla. Je to prý zdravé a činí to lidi šťastnými. A Churchill nezůstal jen u toho. Rozhodl se, že s časem ještě trochu zaspekuluje. V roce 1940 se neměly ručičky hodinek po skončení letního času vrátit zpět o hodinu, a fakticky tak čas zůstal stále o hodinu napřed. V roce 1941 pak šly ručičky od počátku letního času opět o hodinu dopředu, což ve výsledku udělalo +2 hodiny navíc. Tento čas se nazýval „dvojitý letní čas“.

Cílem nebylo ani tak poskytnout lidem radost ze světla, ale napomoci válečnému průmyslu. To byla původní idea, která za vznikem letního času stála na jeho počátku. Ušetřil se benzín i elektřina, které byly za války cennými komoditami. Nemuselo se tak dlouho svítit.

Dopad tohoto opatření na britský průmysl je ale sporný. Například produkce letadel se zdvojnásobila ještě před zavedením dvojitého letního času. Je pravda, že nejvíce letadel se vyrobilo v roce 1943, ale nebylo to zásluhou změny času, ale jako spíše plnohodnotného přechodu celého národního hospodářství na válečný režim.

Dvojitý letní čas byl zrušen v roce 1947, kdy se země vrátila ke klasickému střídání letního a zimního času. Mezi lety 1967–1971 ale byl znovu zaveden dvojitý letní čas, kterému se tehdy říkalo „britský standardní čas“, a platil po celý rok. Nebyl ovšem příliš populární. V novinách se objevovaly články o smrtelných nehodách malých dětí, které chodily ráno do školy, ještě za hluboké tmy. To obrátilo veřejné mínění proti tomuto časovému experimentu. Ani farmářům se nelíbilo, že vyrážejí na pole za hluboké tmy. Po třech letech byl britský standardní čas zrušen.

Zastáncem dvojitého letního času byl ale třeba také bývalý britský premiér David Cameron, který jej údajně v roce 2011 hodlal znovu zavést. Ale veřejnost měla v paměti množství dopravních nehod, takže se tato myšlenka nakonec neuvedla to praxe, byť na ostrovech i v dnešních dnech má mnoho svých zastánců.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu