válkaČeskoslovenskoobjevy

Britové vykoupili za druhé světové války veškeré světové zásoby čaje

Britové vykoupili za druhé světové války veškeré světové zásoby čaje
Zdroj: warhistoryonline.com
+ 6 fotek+ 7 fotek

Britové prý vydrží cokoliv, ale na jejich šálek čaje jim prostě nikdo nesmí sáhnout. Pokud mají vojáci bojovat a strádat v zákopech, pak musí mít čaj, jinak se válka prohraje. Tak usuzovali vojenští plánovači za druhé světové války. A vykoupili veškeré čajové zásoby světa.

Tomáš Chalupa 28. února 2019

Psal se rok 1942, Britové byli z Evropy vyhnáni, na východě padla jejich pevnost Singapur, německé ponorky obklíčily Británii a ta nebyla daleko od kolapsu. Vláda v této situaci udělala pozoruhodný krok. Rozhodla se koupit veškerý černý čaj, který bylo možné sehnat. Měla se tím posílit morálka strádajících vojáků i obyvatel Británie.

Čaj se dostal mezi pět nejdůležitějších nákupních položek země. Pokud bychom počítali čaj na váhu, pak jej Britové koupili více, než kolik vážily všechny dělostřelecké granáty, které za celou válku vystřelili na nepřítele.

Zejména britští historici vyzdvihují význam čaje pro onu dobu a pro válečné úsilí. Pro ostatní národy je to těžko pochopitelné. Pití čaje pro civilisty bylo symbolem, že věci jsou stále ještě v pořádku, dokud je čas na čaj a je vůbec nějaký k pití, pak se věci nevyvíjejí tak špatně. Na vojáky pak hřejivý nápoj působil zejména kouzlem domova. Čaj byl doslova hnacím motorem britských vojsk.

Na frontu se navíc dostávala voda v kanystrech, které smrděly od oleje a i voda z nich chutnala odporně. Uvařit z ní čaj byla jediná možnost, jak se pachuti zbavit. O přísun vody a čaje se zásobovači starali příkladně, vojáci se málokdy dostali do situace, že by jich měli nedostatek, nechyběly ani na severoafrických pouštních bojištích. Tam vojáci vyvinuli dokonce speciální bengházský vařič, který umožňoval jen za pomoci benzínu uvařit čaj rychle a bez kouře.

Pití čaje za války

Pití čaje za války

Britové také čajem zasypávali své spojence. Nizozemí, které na konci války trpělo nedostatkem potravin, RAF bombardovalo speciálními čajovými bombami. Ty obsahovaly samozřejmě pytlíky čaje z nizozemské Východní Indie. Byl to vzkaz, že Britové na své spojence myslí a brzy je přijdou osvobodit. Na Nizozemí jich shodili 75 tisíc. Čaj obsahovaly také balíčky Červeného kříže pro vojáky v zajateckých táborech.

V Británii je kult čaje známý dlouhodobě. Historické prameny tvrdí, že těsně před bitvou u Waterloo nechali velitelé vojákům uvařit čaj. Čaj také dlouhodobě snižuje konzumaci alkoholu ve vojsku, což je jeden z pozitivních důsledků jeho pití. Britští vojáci skutečně neměli nikdy příliš velké problémy s opilostí a vždy byli připraveni na další útok. Jaký to rozdíl oproti vojskům maršála Kutuzova, jehož vojáky poháněla vodka a útočili zpravidla v podroušeném stavu.

Za druhé světové války Britové vykoupili nejen evropské zásoby čaje, ale také prakticky veškerý čaj z Cejlonu, Asamu a Afriky. Jediná čajová oblast, ke které se z pochopitelných důvodů nemohli dostat, byla Čína a Japonsko, se kterými byli ve válce.

Další články

Zavří­t reklamu