Multikulturní britská společnost má svůj základ právě v 50. letech minulého století.

Multikulturní britská společnost má svůj základ právě v 50. letech minulého století. | zdroj: vintag.es


Británie přivítala imigranty už v 50. letech. Mělo to obnovit její ekonomiku

TÉMATA: velká británie | 50. léta | imigranti | multikulturní společnost

user-avatar

Simona Knotková

27. 02. 2018 | 10:30

Po konci 2. světové války bylo třeba naplnit pracovní trh a obnovit zničenou ekonomiku. Velká Británie k tomu využila obyvatele Commonwealthu, které s nabídkou práce a bydlení pozvala do své země. Výsledkem bylo více jak 470 tisíc lidí, kteří mezi lednem 1955 a červnem 1962 imigrovali do Británie. Na fotografie z oné doby se podívejte v naší galerii.

user-avatar

Simona Knotková

27. 02. 2018 | 10:30

Zavří­t reklamu