válkaČeskoslovenskoobjevy

Branický most mohl být nejdelším železničním dvoukolejným mostem v Evropě, jenže se soudruzi přepočítali

Branický most mohl být nejdelším železničním dvoukolejným mostem v Evropě, jenže se soudruzi přepočítali
Zdroj: ct
+ 6 fotek+ 7 fotek

Před 55 lety byl v Praze zprovozněn Branický železniční most. Na 910 metrů dlouhém mostě byla původně umístěna i druhá kolej, následně byla však zrušena, protože navazující tunel nad Malou Chuchlí byl dokončen pouze jako jednokolejný. Při stavbě tunelu se totiž ukázalo, že skála nemá dostatečnou pevnost pro udržení dvoukolejného tunelu a že poloměr oblouku před tunelem by v případě dvojkolejné trati byl příliš malý pro vedení nákladních vlaků.

Václav Pokorný 25. října 2019

Pražský železniční most, který byl oficiálně v roce 1969 pojmenován jako Branický (lidově též nazývaný jako most Inteligence), nebyl nikdy úplně dostavěn. Měl přitom sloužit pro odvedení nákladní dopravy z trati od Plzně mimo centrum Prahy na pravý břeh Vltavy, konkrétně přes Krč na Vršovické nádraží. Naplánován byl pro dvoukolejný provoz a s délkou 910 metrů mohl být nejdelším železničním železobetonovým mostem tohoto typu v Evropě. Na mostě je dnes však pouze jedna kolej. Příčinou této situace byla soudruhy zpackaná příprava navazujících staveb, kdy skála tunelu nad Malou Chuchlí neměla dostatečnou pevnost. Tunel byl tak postaven pouze jako jednokolejný. Samotný železniční most měl však po dokončení i druhou kolej, která nenašla využití, a byla proto zcela odstraněna. Některé zdroje navíc uvádí, že poloměr oblouku na západní straně mostu by v případě dvojkolejné trati byl příliš malý pro vedení nákladních vlaků do dvoukolejného tunelu.

Práce na stavbě mostu byly zahájeny roku 1949 a o šet let později byly dokončeny. Na stavbě pracovala řada příslušníků takzvané inteligence (právníků, filosofů, lékařů a dalších vzdělanců), kteří byli v 50. letech nuceni nastoupit do dělnických a pomocných profesí. V náročných podmínkách se přitom nořili desítky metrů pod hladinu Vltavy a čelili hrozbě kesonové nemoci, která vede až k selhání smyslových vjemů, paralýze a ke smrti.

Z tohoto důvodů byl most lidově nazýván mostem Inteligence. Předpokládá se, že ukvapené zahájení výstavby v roce 1949 bylo vyvoláno potřebou urychleně najít práci pro vzdělance odsunuté do dělnických profesí.

Samotný most po svém dokončení v roce 1955 zel ještě devět let prázdnotou. Železniční doprava na něm byla zahájena až v roce 1964 po zprovoznění jižní vlakové spojky.

V roce 1969 byl, jako jeden z mála pražských železničních mostů, oficiálně pojmenován na most Branický a v současnosti je využíván jako obchvat Prahy pro nákladní vlakovou dopravu a jako most pro pěší.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu