Vojenská pevnost Bourtagne je obehnaná vodními příkopy a travnatými hradbami ve tvaru pěticípých hvězd. Důmyslné opevnění a domky postavené podle řádu ulic křížících se na hlavním náměstí Marketplein vytváří další hvězdu, která je jasně zřetelná z výšky.

Vojenská pevnost Bourtagne je obehnaná vodními příkopy a travnatými hradbami ve tvaru pěticípých hvězd. Důmyslné opevnění a domky postavené podle řádu ulic křížících se na hlavním náměstí Marketplein vytváří další hvězdu, která je jasně zřetelná z výšky. | zdroj: reddit


Bourtagne je dokonalá pevnost z 15. století a také krásná hvězda

TÉMATA: nizozemsko | architektura | historické stavby

user-avatar

Tomáš Chalupa

6. 02. 2017 | 11:55

V 15. století panovala poměrně velká záliba v budování pevností. Ty měly být obehnány hradbami, měly mít bastiony, vodní příkopy, škarpy, náspy a další vymoženosti, které měly znemožnit úspěšné obléhání. Vrcholným příkladem tehdejšího opevňovacího umění je pevnost Bourtagne v Nizozemsku.

Pevnost Bourtagne je takzvaná hvězdicovitá pevnost, jediná, která se v neporušeném stavu dochovala až do dnešních dnů. Byla, jak už název napovídá, postavena ve tvaru hvězdy, protože se předpokládalo, že tento tvar nejlépe vyhovuje obraně města. Uvnitř pěticípé hvězdy na jedenácti akrech stojí malé městečko. Malé musí být, protože všechna pevnostní města měla problém se kamkoliv rozrůstat. Vše totiž muselo zůstat za hradbami. 

Pevnost byla postavena za války Holandska proti Španělům na příkaz Viléma I. Oranžského. Byla obehnána vodními příkopy, kolem se navíc rozprostírá bažinatá a močálovitá krajina. Právě v těchto bažinách uvízla nejprve španělská vojska, později v roce 1672 i německá armáda prince-biskupa z Münsteru. Pevnost se sice nikdy nepodařilo dobýt, ovšem také se v ní postupem času nedalo žít. Proto byla v roce 1851 přeměněna na nevojenskou vesnici či malé městečko, což přineslo městu dočasný rozkvět.

Na počátku 20. století ovšem město trápila nezaměstnanost a lidé jej opět začali opouštět. Město proto bylo prohlášeno za historickou památku a začalo těžit z turismu. Dnes je Bourtagne jedno z nejzajímavějších a nejzachovalejších historických měst v Nizozemsku. 

user-avatar

Tomáš Chalupa

6. 02. 2017 | 11:55

Zavří­t reklamu