válkaČeskoslovenskoobjevy

České mnichy udal muž jménem Kříž. Prošli Osvětimí a komunistickými lágry

České mnichy udal muž jménem Kříž. Prošli Osvětimí a komunistickými lágry

Premonstrátský klášter je jako dominanta moravského městyse Nová Říše viditelný už zdálky a na první pohled slibuje oázu klidu. Kdo nezná jeho pohnutou historii, sotva ho napadne, jaká tragédie potkaly ty, kteří se tiše modlili za klášterními zdmi.

Markéta Oderská 6. prosince 2014
Nová přestavba kláštera po požáru byla dokončena v roce 1821. V této podobě se klášter dochoval do současnosti.

Nová přestavba kláštera po požáru byla dokončena v roce 1821. V této podobě se klášter dochoval do současnosti.

Klášter založený v roce 1211 byl poprvé vypleněn vojsky Rudolfa Habsburského po porážce Přemysla Otakara II. na Moravském Poli v roce 1278. Několikrát byl vydrancován během husitských válek, nejhůře v roce 1430, kdy jej Prokop Holý nechal částečně pobořit. Velkou ránu pak v roce 1813 zasadil klášteru obrovský požár, jemuž padla za oběť velká část klášterního areálu. Celé 19. století byl opravován, ale ty největší pohromy měly teprve přijít.

Novoříšský klášter byl za okupace střediskem Hitlerjugendu.

Novoříšský klášter byl za okupace střediskem Hitlerjugendu.

Za druhé světové války si na klášter s velikou zahradou dělali zálusk nejprve nacisté. Chtěli jej zabrat pro německé děti a zmocnit se klášterního velkostatku. Potřebovali k tomu ale nějakou záminku. Posloužit měl jistý zkrachovalý student a drobný zlodějíček jménem Kříž, s nímž gestapo navázalo spolupráci.

Kolem dvou obdélných dvorů se rozkládají jednopatrové budovy.

Kolem dvou obdélných dvorů se rozkládají jednopatrové budovy.

Kříž jednoho dne přišel do klášter a požádal o přijetí do řádu. Protože měl k tomu všechny potřebné dokumenty včetně doporučení od svého domovního duchovního správce, bylo mu vyhověno. Několik týdnů se choval poměrně vzorně, pak ale začal klášterní pravidla hrubě porušovat. Mniši se začali zajímat o jeho minulost a zjistili jednak, že jeho maturitní vysvědčení je padělek a také že působil u Kalasantinů v Kročehlavech, kde spáchal několik trestných činů. Kříž raději práskl do bot a zanechal po sobě jen výhružný dopis, v němž žádá po řádu 65 tisíc říšských marek jako „náhradu za ztrátu času v klášteře“, jinak že mnichy udá na gestapu. A to také později udělal.

Nejvýznamnější stavbou kláštera je kostel sv. Petra Pavla ze druhé poloviny 17. století se vzácnými interiérovými prvky.

Nejvýznamnější stavbou kláštera je kostel sv. Petra Pavla ze druhé poloviny 17. století se vzácnými interiérovými prvky.

Zásah se odehrál dva dny po atentátu na Heydricha, kdy navečer přijelo ke klášteru několik vojenských aut, policejní autobus a osobní auto. Do toho hřmělo a bily blesky. „Šest set esesmanů, ozbrojených až po zuby kulomety a strojními puškami, přijelo na těchto dvanáct řeholníků,“ popisoval událost Josef Heřman Tyl, který v té době zastával v Nové Říši funkci správce hospodářských záležitostí kanonie. Všechny řeholníky esesáci přepadli v kapli při modlitbě, pozatýkali a odvezli k výslechům na pobočku gestapa v Jihlavě, kde byli vystaveni ponižování, výsměchům a bití. Byli obvinění z nepřátelského smýšlení vůči nacismu, z nepřátelských výroků, z poslechu zahraničního rozhlasu, vyprávění anekdot o nacistech a z odepření dodávek dříví jedné jihlavské německé firmě. „Z Jihlavy byli navrženi k trestu smrti a jako nejtěžší zločinci v okovech posláni do Brna,“ vzpomínal Tyl.

Kaunicovy studentské koleje v Brně – od ledna 1940 policejní věznice gestapa v Brně.

Kaunicovy studentské koleje v Brně – od ledna 1940 policejní věznice gestapa v Brně.

V Kounicových kolejích pak premonstráti strávili osm a půl měsíce, poté byli všichni kromě noviců převezeni do koncentračního tábora v Osvětimi. Tam transport dorazil 16. ledna 1943. Páter Záběhlický, který byl po mrtvici, a Norbert Hrachovský, trpící svalovou atrofií, nebyli ani schopni z vlaku vystoupit, a byli proto vyvlečeni.

Jedna z plynových komor v koncentračním táboře v Osvětimi.

Jedna z plynových komor v koncentračním táboře v Osvětimi.

Už třetí den po příjezdu vpichuje esesácký lékař vražednou injekci s fenolem páteru Hrachovskému a o dva dny později je vhozen na auto a odvezen ke „koupeli“ v plynové komoře 72letý nemocný farář Záběhlický. Za pár dnů posílají na smrt také stařičkého, nemohoucího převora Vavřince Novotného. Den nato, 27. ledna, umírá na úplavici zcela vysílený opat Pavel Souček. O měsíc později, 21. února 1943, je ubit k smrti mladý kněz Siard Nevrkla. Zbylí tři premonstráti jsou pak transportováni do Buchenwaldu. 71letý Štěpán Rajda je dán na práci do kamenolomu! V roce 1945 pak byli všichni tři převezeni do Dachau, kde se dožili konce války.

Vyhublá těla mrtvých z koncentráku

Vyhublá těla mrtvých z koncentráku

Dva z přeživších premonstrátských řeholníků – převor v klášteře Teplé Josef Heřman Tyl a pozdější novoříšský opat Augustin Machalka se však nedočkali klidných časů ani po válce. Oba byli v únoru roku 1950 zatčeni komunistickou státní bezpečností a v zinscenovaném procesu s duchovními odsouzeni za údajnou velezradu a špionáž k mnoha letům vězení a pracovním táborům. Klášter poté zabrala armáda a 40 let sloužil jako vojenské skladiště. Až v roce 1991 byl ve zbídačeném stavu předán zpátky premonstrátskému řádu.

Augustin MACHALKA, Bohumil Vít TAJOVSKÝ, František ŠILHAN během politického procesu s duchovními u Státního soudu v Praze

Augustin MACHALKA, Bohumil Vít TAJOVSKÝ, František ŠILHAN během politického procesu s duchovními u Státního soudu v Praze

Dnes v klášteře žije komunita sedmi bratří a o letních prázdninách tu funguje průvodcovská služba, která umožňuje návštěvníkům prohlídku klášterní knihovny, kostela, prelatury, hudebního muzea a různých výstav. V areálu kláštera, před kostelem sv. Petra a Pavla, najdeme také památník pěti premonstrátů umučených v Osvětimi.

Památník řeholníkům z novoříšského kláštera umučeným v Osvětimi

Památník řeholníkům z novoříšského kláštera umučeným v Osvětimi

Další články

Zavří­t reklamu