Na světě je nejčastější krevní typ 0, ale v některých oblastech (například ve Švédsku a Norsku, ale také v České republice) je nejběžnější typ A. Typ AB je nejméně častý. Existují však ještě mnohem vzácnější krevní skupiny, jako třeba ta, které se přezdívá bombajská.

Na světě je nejčastější krevní typ 0, ale v některých oblastech (například ve Švédsku a Norsku, ale také v České republice) je nejběžnější typ A. Typ AB je nejméně častý. Existují však ještě mnohem vzácnější krevní skupiny, jako třeba ta, které se přezdívá bombajská. | zdroj: messagetoeagle.com


Bombajská krev je jednou z nejvzácnějších krevních skupin na světě

TÉMATA: medicína | biologie | krev

user-avatar

Yvonne K.

7. 07. 2017 | 12:00

Mezi běžnou populací jsou všeobecně nejznámější krevní skupiny tzv. systému AB0, tj. skupiny A, B, AB a 0. Je ale známo dalších zhruba 50 systémů krevních typů. Jednou z nejvzácněji se vyskytujících krevních skupin je takzvaný bombajský fenotyp Oh. Odhaduje se, že jeden člověk z jednoho milionu lidí v Evropě má tuto krevní skupinu. V případě, že tento jedinec potřebuje darovat krev, nastává velký problém.

Krevní skupina Oh neboli Bombajská byla náhodně objevena v roce 1952 indickým lékařem Y. M. Bhendem. Dva pacienti potřebovali dostat krevní transfúzi, ale žádná ze známých krevních skupin neodpovídala typu jejich krve. Kdykoli byly vzorky jejich krve smíchány s jakoukoli z těchto krevních skupin, červené krvinky se shlukovaly a rozpadaly.

Bombajský Oh fenotyp je charakteristický nepřítomností A, B a H antigenů na membránách  červených krvinek. Lékaři zjistili, že nositelé bombajského krevního typu mohou přijímat krev jen od stejné krevní skupiny. To z nich činí velmi zvláštní a vzácnou kategorii lidí. V případě, že nutně potřebují krevní transfúzi, však může nastat vážný problém. Žádná krevní banka na světě nemá zásoby krve tohoto druhu v zásobě. Být nositelem fenotypu Oh je v případě krevní transfúze velkou nevýhodou.

Proč je bombajská krevní skupina tak vzácná?

Důvod, proč je na světě tak málo jedinců s tímto krevním typem, většinou souvisí s rozsáhlými pohlavními styky a sňatky v rámci stejné rodové linie či příbuzenských komunit. Jestliže se lidé žijící ve velmi malých, izolovaných splečenstvích mezi sebou berou a mají spolu děti, vede to ke značnému omezení krevního typu či genofondu. Docházelo k tomu například v komunitách Romů, ruských Židů nebo indické elity Pársů. Ne náhodou žije nejvíce nositelů bombajské krevní skupiny v Indii, kde na 10 tisíc Indů připadá jeden s krevním typem Oh.

 

user-avatar

Yvonne K.

7. 07. 2017 | 12:00

Zavří­t reklamu