válkaČeskoslovenskoobjevy

Bitva u Kohimy je zcela zapomenutá, přitom byla jednou z největších za druhé světové války

Bitva u Kohimy je zcela zapomenutá, přitom byla jednou z největších za druhé světové války
Zdroj: amusingplanet.com
+ 8 fotek+ 9 fotek

Na horském hřebenu mezi Barmou a Indií se ve výšce 1524 metrů nachází město Kohima. V roce 1944 se zde odehrála velká bitva, kterou ale ve většině učebnic dějepisu nenajdeme, přestože šlo co do rozsahu o jednu z největších v rámci druhé světové války.

Tomáš Chalupa 8. ledna 2019

V oblasti indických států Manipur a Magland se střetly indická a britská vojska s japonskou císařskou armádou. Hornatý terén pokrytý husou džunglí byl přitom pro válčení prakticky neprůchodný. Japonci ale měli na oblast, kterou procházela důležitá zásobovací cesta zálusk dlouhodobě. Pokud by se jim podařilo přetnout tuto spojnici a postoupit až k městům Kohima a Imphal, odřízli by tím od zásob i zázemí celou jednu velkou britskou armádu.

Japonští stratégové proto naplánovali operaci s názvem U-Go, která měla za cíl dobýt právě tato města a otevřít Japonsku bránu do Indie. Na jaře roku 1944 proto začal útok dvou divizí se stavu japonské 15. Armády pod velením impulzivního a horkokrevného generála Renya Matagučiho na Imphal. Třetí divize pod velením generála Satóa vyrazila ke Kohimě.

Britové o útoku věděli, ale podcenili počet útočníků a rychlost jejich postupu. Spoléhali na neprostupný terén, který byl podle mnohých zcela neprůchodný. Když se u města Kohima vynořilo 15 tisíc Satóových vojáků, bylo 1500 Britů naprosto zaskočeno. Japonci se ničím nezdržovali, město obklíčili a britsko-indické síly zahnaly do malého perimetru na kopec a kolem tenisových kurtů u sídla britského místodržícího. Obě strany fronty probíhaly tak blízko sebe, že vojáci mohli navzájem házet granáty jeden druhému do zákopu. Jakýkoliv pohyb byl nemožný, protože na tak malý perimetr mířily stovky sniperů a hlavní minometů. Britové byli v naprosto tristní situaci. Nikde neexistovalo nic jako zázemí. Dokonce provizorní polní nemocnice byla vystavena palbě Japonců, kteří stříleli zraněné muže.

Když po dvou týdnech bojů dorazila do místa 6. Britská brigáda, aby vytřídala původní posádku, její velitel byl v naprostém šoku. Našel hordy otrhaných a zkrvavených vojáků, kteří vypadali jako divoši z pralesa. Jediná věc na nich byla čistá, a to byly jejich zbraně. „Vypadali jako krvavá strašidla,“ řekl k jejich vzhledu později.

Zvrat v bitvě přinesl až jediný britský tank. Britům se podařilo prosekat mu cestu buší až na vrchol kopce pod tenisovým kurtem, který bránili. Tank na něj vyjel a z výšiny pak začal pálit na japonské pozice. Japonci se byli nucení z celého perimetru stáhnout. „Nikde na žádném bojišti druhé světové války, dokonce ani na východní frontě, nebojovali vojáci s tak šílenou divokostí jako u Kohimy,“ tvrdí americký historik Alan Millet.

Japonci byli ale také vyčerpáni, neměli děla ani protiletadlové zbraně a jejich pozice se nakonec staly neudržitelnými. Britům se je po třech měsících podařilo vytlačit mimo Kohimu zpět do džungle. Za tu dobu padlo 7000 Japonců u Kohimy a 55 tisíc u Imphalu. Většina ale nepadla v boji, ale na následky vyčerpání a hladu. Japonci totiž neměli zásoby na tak dlouhou bitvu a vojáci padali hladem jako mouchy. Bojovali spolu tak dvě zcela zubožené a zoufalé skupiny mužů.

Porážka u Kohimy a Imphalu byla největší pozemní porážka Japonska za celou druhou světovou válku. Díky ní Britové mohli přejít do protiútoku a postupně vytlačit Japonce z Barmy. Bitva u Impaly a Kohimy byla zvolena v roce 2013 v anketě Birtského válečného muzea největším britským vítězstvím v dějinách, když porazila i legendární Waterloo. Bitvě se také někdy říkalo Stalingrad východu. Na místě dnes stojí kamenný pomník, na kterém stojí napsáno: „Až přijdete domů, řekněte tam o nás, že pro váš zítřek jsme obětovali náš dnešek.“

Další články

Zavří­t reklamu