válkaČeskoslovenskoobjevy

Bitva u Čáslavi: V prvním střetnutí s Habsburky Češi zvítězili

+ 3 fotky+ 4 fotky

V těchto dnech si připomínáme 400. výročí bitvy u Čáslavi. V září roku 1618 armáda Českého království porazila armádu vídeňských Habsburků. Boje se odehrály mezi nedalekými obcemi Horky a Bratřice. Na videu můžete zhlédnout letošní rekonstrukci bitvy s dobovými scénami přímo z bojiště.

Václav Pokorný 18. září 2018

Pro dnešní veřejnost zůstává málo známým faktem, že první bitva třicetileté války se odehrála v září roku 1618 u města Čáslavi. Nedaleké obce Horky a Bratřice se staly svědky utkání české stavovské armády s vojsky císařských Habsburků. Ti se snažili do zimy obsadit Prahu, a tím zlomit odpor českých nekatolických stavů, který byl zahájen v květnu defenestrací úředníků z oken Pražského hradu.

Českým stavům velel hrabě Matyáš z Thurnu a císařské armádě generál hrabě Karel Bonaventura Buquoy, který se spojil 9. září 1618 u Havlíčkova Brodu s vojsky hraběte Jindřicha Duvala Dampierra. O několik dní později se obě armády střetly u Čáslavi. V krutém klání bylo masivně použito dělostřelectvo, s vybudovanými polními pevnůstkami, se sítí okopů a s oboustrannými výpady a útoky. Po šesti dnech zůstalo na bojišti 1300 císařských a na 500 českých vojáků. Památník bitvy

Ztráty však pokračovaly i po vlastní bitvě. Ustupující a již značně vyčerpaná císařská armáda se stáhla až k Pelhřimovu. V opevněném ležení se mezi vysílenými vojáky rozšířila úplavice, která si vybírala desítky životů denně. Byl to důsledek nedostatku potravin, obutí a ošacení a také špatné hygieny. Oslabenou císařskou armádu poté opět napadalo české vojsko, které ji začalo pronásledovat. Výsledkem byl ústup do Rakous a částečně do Českých Budějovic, které zůstaly v rukou Habsburků.

Při příležitosti čtyřstého výročí této památné čáslavské bitvy uspořádali příznivci české historie 16. – 17. září letošního roku její náročnou rekonstrukci. Na akci se podílelo obrovské množství lidí a nejvíce práce odvedli lidé ze Svazku obcí Mikroregion Čáslavsko. Pomáhali i dobrovolníci ze zahraničí. Doslova majstrštychem celé akce bylo komentování bitvy Filipem Velímským, jak dokládá přiložené video. Tisíce diváků tak díky jejich přičinění mohlo zhlédnout nejen krásné uniformy, historické zbraně, ale také obdivovat bojové umění našich předků přímo na bitevním poli.

Další články

Zavří­t reklamu