válkaČeskoslovenskoobjevy

Bitva čarodějů a falešní andělé. Co prozradily nově přeložené apokryfní texty

Bitva čarodějů a falešní andělé. Co prozradily nově přeložené apokryfní texty
Zdroj: Frans Floris, Wikimedia Commons
+ 8 fotek+ 9 fotek

Příběhy o magických bitvách či o démonech vydávajících se za anděly v oficiální Bibli nenajdeme. Patří mezi apokryfní křesťanské texty, z nichž některé byly nedávno poprvé přeloženy do anglického jazyka.

Yvonne Pokorná 7. června 2021

Dávní křesťané často debatovali o tom, které texty o životě Ježíše Krista jsou pravdivé a které nikoliv. Na konci čtvrtého století církev „kanonizovala“ texty, které považovala za správné,  a zařadila je do Bible. Ty, které nepřijala do biblického kánonu, se označují za apokryfy. Je známo, že existuje více než 300 křesťanských apokryfních textů.

„Apokryfní texty byly nedílnou součástí duchovního života křesťanů dlouho po uzavření kánonu a výzvy k vyhýbání se této literatuře, a dokonce k jejímu ničení nepadaly vždy na úrodnou půdu,” uvedl Tony Burke, jenž redigoval nově vydanou knihu “New Testament Apocrypha More Noncanonical Scriptures (Volume 2)“. Kniha obsahuje do angličtiny poprvé přeložené apokryfy, které se méně podobají novozákonním textům.

Thumbnail # Ježíš měnil podoby a mohl se učinit neviditelným, tvrdí starobylé egyptské texty
Mohlo by Vás zajímat:

Ježíš měnil podoby a mohl se učinit neviditelným, tvrdí starobylé egyptské texty

Jeden z apokryfů vypráví o bitvě s pekelnými čaroději, kteří se pokoušeli zničit starověký kostel zasvěcený Panně Marii v řeckém městě Filippoi. Byl sepsán v koptštině, dnes již mrtvém egyptském jazyce, jenž užíval řecké písmo. Pravděpodobně vznikl zhruba před 1 500 lety. Tento příběh je popsán ve dvou textech nalezených v Klášteře svatého Makaria Velikého v Egyptě. V té době většina obyvatel Středomoří konvertovala ke křesťanství, i když někteří ještě stále uctívali více božstev.

„Byla tu tendence identifikovat zbytky polyteismu s mágy nebo kouzelníky, kteří představovali nebezpečí pro křesťanskou komunitu,” sdělil pro Live Science Paul Dilley, jenž text překládal.

Thumbnail # V Sýrii objeven možná nejstarší portrét Panny Marie na světě
Mohlo by Vás zajímat:

V Sýrii objeven možná nejstarší portrét Panny Marie na světě

V tomto textu se píše, jak Panna Maria navštívila ve snu biskupa Basila (329-379) a řekla mu, kde má najít její obraz, který „není vytvořen lidskou rukou.” Také mu nařídí, aby umístil tento obraz do svatyně jejího kostela na dva sloupy, které najde v jednom chrámu za městem. „Tyto dva sloupy byly vztyčeny v dobách gigantů. Démonické obrazy je zakrývají. Není možné, aby je kdokoli rozebral, leda na příkaz mého milovaného syna [Ježíše],“ říká Panna Maria v textu.

O úmyslu přemístit tyto sloupy se ovšem dozví skupina čarodějů a pokusí tomu pomocí všemožných kouzel zabránit. Mezitím Basil vezme berlu a položí ji nahoru na sloupy. V tu chvíli se ozve pod sloupy obrovské dunění, sloupy se vytrhnou se základů a valí se do centra města. Nato se mezi biskupem s jeho pomocníky a partou čarodějů rozpoutá doslova magická bitva o to, kdo s koho. Na pomoc biskupovi přemoženém únavou nakonec přispěchá Panna Maria. Vedle sloupů vytryskne léčivý pramen vody, země se otevře a pohltí čaroděje. A obrázek Panny Marie se objeví na sloupech.

Dnes tento příběh existuje ve dvou kopiích, které se nacházejí ve Vatikánské apoštolské knihovně a knihovně Lipské univerzity.

Thumbnail # V německé knihovně našli obří sbírku kouzel. Některá jsou stará až 1600 let
Mohlo by Vás zajímat:

V německé knihovně našli obří sbírku kouzel. Některá jsou stará až 1600 let

Polapení démoni

Další nově přeložený text, tentokrát v řečtině, vypráví o tom, jak apoštol Petr zajal sedm démonů, kteří se ve městě Azotus (dnešním izraelském Ašdodu) vydávali za anděly. Opíše kolem nich kruh a pronese: “Můj Pane Ježíši Kriste, ať je tvá sláva zjevena skrze Ducha svatého. Jsou to, jak se říká, andělé tvého božství, nebo duchové, kteří nenávidí, co je dobré? “

Šest z démonů se nato přiznává, že jsou démoni podvodu, sexuální nemorálnosti, lži, cizoložství, chamtivosti a pomluvy. Sedmý démon se však Petrovi postaví a ptá se jej, proč se s démony zachází tak špatně ve srovnání s lidmi, a upozorňuje, že lidské hříchy jsou skrze Krista odpuštěny, ale hříchy démonů nikoli. „Kristus má pro vás slabost; z toho důvodu nás kárá, ale vám promine, když činíte pokání. Proto když do svého království vede prostitutku, výběrčího daní, popírače, rouhače a pomlouvače, měl by shromáždit nás všechny s vámi! “ namítá.

Démon také poznamenává, že lidé by měli přestat vinit démony ze svých chyb. „Já, ďábel, nejsem jejich pokušitel, ale oni sami padají dolů. Neboť jsem zeslábl a jsem bez elánu. Proto už nemám místo ani šíp, protože všude se lidé stali křesťany. Nechte to tedy na nich a neházejte na nás vinu,” brání se démon. Nato apoštol Petr démony propustí.

Ačkoli se tento text datuje do 11. nebo 12. století, příběh byl pravděpodobně původně napsán už před staletími, možná před 1600 lety. I když podle vědců jde o fikci, je velmi pravděpodobné, že mnoho obyčejných křesťanů, kteří se s touto legendou setkali, ať už v písemné nebo mluvené podobě, ji považovali za skutečnou zprávu, ztracený příběh z Petrova života. Jediná dochovaná kopie tohoto textu se nalézá v knihovně Biblioteca Angelica v Římě.

Další články

Zavří­t reklamu