Jeremiah Heton vztyčuje vlajku svého království nad Bir Tavílem.

Jeremiah Heton vztyčuje vlajku svého království nad Bir Tavílem. | zdroj: messagetoeagle.com


Bir Tavíl - místo, kde mohl vzniknout nový Liberland

TÉMATA: afrika | súdán | egypt | lidé | experimenty | liberland

user-avatar

Tomáš Chalupa

2. 01. 2018 | 08:27

Pokus vytvořit vlastní stát Liberland na území, které nikomu nepatří (nebo přesněji není zatím právně dořešeno, komu vlastně patří), nedopadl příliš velkým úspěchem. Možná proto, že zakladatelé tohoto protostátu nevybrali vhodné místo, a jak se ukázalo, zdaleka to není tak, že místo nikomu nepatří. Ovšem existuje jiné místo na zeměkouli, kde také jeden odvážlivec s podobným pokusem přišel. A dopadlo to podobně.

Bir Tavíl je území ležící na hranicích Egyptu a Súdánu. V arabštině znamená Bir Tavíl vodní studna, ale o tuto lokalitu ani jedna ze zemí nejeví větší zájem. Přes svůj název je to totiž vyprahlý kus pouště bez kapky vody, který je z dlouhodobého hlediska naprosto neobyvatelný. Je to ovšem, na rozdíl od Liberlandu, poměrně rozlehlá oblast s rozlohou 2060 kilometrů čtverečných.  

Problém Bir Tavílu je podobný jako s bažinami Liberlandu. Ani jedna ze zemí sice o něj nejeví zájem, ale rozhodně to není tak, že by nikomu nepatřil. Podle smlouvy z roku 1899 patří Bir Tavíl Egyptu. Jenže v roce 1902 byla při vytyčování poměrně vágní pouštní hranice zakreslena do oblasti Súdánu. Od té doby se neví, komu Bir Tavíl patří.

Toho v roce 2014 využil Američan Jeremiah Heton, který do Bir Tavílu přicestoval a vztyčil zde vlajku svého vlastního státu, který pojmenoval Království severního Súdanu. I Heton měl se svým královstvím smělé plány, hodlal zde vybudovat prosperující stát stojící na inovativních technologiích a nízkých daních. Jenže dopadl podobně jako Liberland. Zatím se o jeho nárocích odmítá kdokoliv bavit a mezinárodní komunita jej zcela ignoruje. Jediný benefit, který zatím Heton z celého podniku získal, je fakt, že své dceři umožnil, aby si říkala princezna. 

user-avatar

Tomáš Chalupa

2. 01. 2018 | 08:27

Zavří­t reklamu