válkaČeskoslovenskoobjevy

Big Bang Theory se hroutí, velký třesk podle vědců nikdy nebyl

Big Bang Theory se hroutí, velký třesk podle vědců nikdy nebyl
Zdroj: io9.com

Teorie velkého třesku (Big Bang Theory), která doposud byla považována za nejpravděpodobnější vysvětlení vzniku vesmíru, je nejspíš mylná. Tvrdí to alespoň nová studie vědců z Kanady a Egypta.

Tomáš Chalupa 4. března 2015

Vysvětlit vznik vesmíru byla vždy ošemetná věc, ale minimálně od dob Alberta Einsteina a jeho teorie relativity měli vědci za to, že vědí, jak to se vznikem vesmíru bylo. Na počátku byl nekonečně malý a nekonečně horký a nekonečně hustý bod, který explodoval a během nepatrně krátké chvíle se začal šířit prostorem. Jeho rozpínání trvá dodnes a jednoho dne tento proces skončí a vesmír se začne zase smršťovat. Tolik teorie velkého třesku v kostce.

Jenže egyptský fyzik Ahmed Ali Farga a jeho kanadský kolega Sauryas Das přišli s tvrzením, že k žádnému velkému třesku nikdy nemohlo dojít. Vesmír byl sice na počátku menší, než je dnes, ale nebyla to žádná superhustá a superhorká koule, ale vesmírný prostor celkem podobný tomu našemu. Ten se sice skutečně rozpíná, ale to je přirozený jev a nijak nedokazuje existenci prvotní megaexploze.

A aby toho nebylo málo, rovnou přidávají další zajímavé novinky do našeho současného vesmírného universa. To je podle nich naplněno kvantovou tekutinou složenou z tzv. gravitonů. Jsou to jakési elementární částice umožňující přenos gravitace mezi tělesy. Gravitony nikdy nikdo neviděl, nezměřil a zatím existují jen v matematických výpočtech obou vědců. Sami uznávají, že důkazy o jejich existenci bude nutné teprve získat. To není ve světě fyziky nic nového, v této vědní disicplíně se často operuje s částicemi, které existují pouze v teorii a prakticky nebylo možné jejich existenci potvrdit. Tohle je tedy i případ oněch gravitonů. Na tom, jestli existují či nikoliv, pak závisí, zda je celá teorie pravdivá. Ovšem jejich teorie má jeden zásadní nedostatek, neříká jak vesmír vznikl. Vědci se omezují na lakonické konstatování, že vesmír tu byl zkrátka odjakživa.

Jak je vidět, kosmologie je věda ošemetná a o překvapení tu není nouze. Před dvěma lety se například zjistilo, že vesmír je starší o 80 milionů let než dříve uváděných 13 miliard let. Podařilo se korigovat také některé údaje o hmotě a hustotě vesmíru, ale to bychom už zabíhali do příliš velkých detailů. Běžného smrtelníka asi mohou nechat tyto vysoce abstraktní a teoretické úvahy chladným, ovšem vynořuje se jiná zásadní otázka – pokud mají oba vědci pravdu, jak se bude dál jmenovat slavný seriál Big Bang Theory?

Další články

Zavří­t reklamu