válkaČeskoslovenskoobjevy

Bible byla možná sepsána dříve, než se myslelo. Prozrazuje to korespondence vojáků

Bible byla možná sepsána dříve, než se myslelo. Prozrazuje to korespondence vojáků
Zdroj: mashable.com

Nejstarší pasáže Starého zákona možná vznikly dříve, než vědci původně předpokládali. Alespoň to naznačuje nový rozbor rukou psaných textů, které se dochovaly na keramických střepech.

Irena Gruberová 26. dubna 2016

Náboženští učenci už dlouhá léta disputují o tom, kdy byla Bible sepsána. Ještě ve středověku lidé věřili, že vznikla v téměř reálném čase, tedy současně s událostmi, o kterých vypravuje. Pasáže v Bibli se zmiňují o písařích a vzdělaných úřednících Judského království, což byl státní útvar, který existoval mezi lety 930-586 př. n. l., než ho dobyl a zničil babylonský král Nebukadnesar II. Dalo by se tedy usuzovat, že klíčové části Starého zákona vznikly před dobytím Judska.

Vědci však obecně nepovažují biblické záznamy za historicky věrohodné. Zmínky o vzdělaných lidech se často chápou jako anachronismus vložený do Bible pozdějšími autory. Před pár lety jistá skupina vědců dokonce posunula vznik Bible o několik století dopředu, tedy do dob, kdy oblast dnešního Izraele ovládali již Řekové a Peršané.

Pro svou snadnou dostupnost a lacinost byla v některých starověkých kulturách ostraka používána jako psací materiál sloužící k zápisu běžných každodenních či méně důležitých textů.

Pro svou snadnou dostupnost a lacinost byla v některých starověkých kulturách ostraka používána jako psací materiál sloužící k zápisu běžných každodenních či méně důležitých textů.

Badatelé z Tel-Avivské univerzity se nedávno pokusili odhalit vznik Bible novým způsobem. Pomocí moderních technologií si takzvaně posvítili na hliněné střepy zvané ostraka, které se našly uvnitř pouštní pevnosti Arad na západ od Mrtvého moře. Jsou na nich rukou psané texty z doby kolem roku 600 před naším letopočtem, které po sobě zanechali příslušníci tamní vojenské posádky. Ostraka byla v té době vcelku obvyklou formou písemné komunikace. Vědci chtěli zjistit, zda tyto texty byly napsány stejnou rukou.

Na základě podrobného zkoumání a vzájemného porovnání 18 různých textů došli k závěru, že je vytvořilo přinejmenším šest různých lidí s různými vojenskými hodnostmi. Mezi pisateli figurovali i níže postavení vojáci. „To je opravdu docela ohromující, že na odlehlém místě, jako bylo tohle, bylo několik lidí, kteří uměli psát,“ nechal se slyšet archeolog Israel Finkelstein. „A aby tolik vojáků s nižší hodností mohlo číst a psát, musel v Judsku existovat nějaký vzdělávací systém, míní vědec. Ostatně podobná ostraka se našla i na dalších pohraničních pevnostech.

Pouštní pevnost Arad

Pouštní pevnost Arad

To celé pak dává tušit, že v Judsku žil dostatek vzdělaných lidí, kteří byli schopni sepsat Bibli. A na druhou stranu tu byl i dostatečný počet těch, kteří tyto texty byli schopni číst, takže se myšlenky vtělené do Starého zákona mohly snadno šířit mezi tehdejší židovskou populací. Naopak 200 let po zničené Jeruzaléma a vyplenění Judska, kdy vzdělaná elita byla buď zabita, nebo odvlečena do zajetí v Babylonii, se tolik hliněných střepů a jiných kousků písma v této oblasti nedochovalo. Je tak méně pravděpodobné, že by nejstarší části Starého zákona byly vytvořeny až po této neblahé události.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu