Staroměstská exekuce byla šokujícím a hrozivým představením, které mělo dokázat tehdejší Evropě, že Habsburkové se nenechají zastrašit stavovským povstáním a žádná protestantská vzpoura nemůže ohrozit jejich autoritu.

Staroměstská exekuce byla šokujícím a hrozivým představením, které mělo dokázat tehdejší Evropě, že Habsburkové se nenechají zastrašit stavovským povstáním a žádná protestantská vzpoura nemůže ohrozit jejich autoritu. | zdroj: Profimedia.cz


Běsnění Habsburků nekončí! Popravy jim nestačí! Kde jsou hlavy českých pánů?

TÉMATA: české dějiny | praha | staroměstské náměstí | popravy | habsburkové | česká šlechta

user-avatar

Václav Pokorný

4. 11. 2017 | 11:00

Výstřel z děla za úsvitu 21. června roku 1621 oznamuje začátek poprav 27 českých pánů. Pražský kat Jan Mydlář začíná vykonávat rozsudky nad odbojnými stavy. Stětím však rozsudek ještě nekončí. Hlavy dvanácti pánů kat vkládá do železných košů a na dlouhých bidlech vystrkuje do prostoru ze střešního ochozu Staroměstské mostecké věže.

Čtyřhodinovou exekucí na Staroměstském náměstí účtují vítězní Habsburkové s předáky českého stavovského povstání, ale tím vše ještě nekončí. Součástí pomsty je kromě jiného i speciální nakládání s ostatky popravených. Rektorovi pražské univerzity Jánu Jesseniovi (1566 – 1621)  nechává císař vyříznout jazyk, jako trest za navádění uherských stavů k rebelii. Po stětí hlavy je učenec ještě rozčtvrcen. Ferdinand II. hrůzu umocňuje také tím, že nechává na veřejných místech vystavit čtrnáct hlav popravenců. Hlava Jana Šultyse (1560 – 1621) je pověšena na městské bráně v Kutné Hoře a Maxmiliána Hošťálka (1564 – 1621) v Žatci. Dvanáct useknutých hlav prominentních předáků odboje kat Mydlář ihned po popravě nese ve dvou putnách na Staroměstskou mosteckou věž, kde je podle nařízení jednu po druhé vystrkuje z ochozu v železných koších na dlouhých bidlech, aby čněly do prostoru. Šest jich tak trčí nad bránou směrem na Karlův most a Malou Stranu a šest do dnešní Karlovy ulice a oken Klementina. Kresba exekuce z 19. století dle staršího dřevorytu

Tato hrůzostrašná výzdoba pak setrvává na svém místě ještě dalších deset let, a to i přes  úpěnlivé prosby pozůstalých. Neoblomný Ferdinand II. vyhověl pouze hraběnce Šlikové, a tak byla lebka pana Jáchyma Ondřeje Šlika roku 1622 sňata a pochována spolu s tělem. Hlavy ostatních zůstávají však pro výstrahu poddaných a na posměch poražených potupně vystaveny nadále. Když nepřízeň počasí zapříčiní 10. února 1625 a 12. listopadu 1626 pád některých lebek dolů na dláždění, musí být vždy umístěny zpět.

O devět let později obsazují značnou část Čech saská luteránská vojska a s nimi se domů vracejí někteří protestantští emigranti. Jsou mezi nimi i příbuzní těch, jejichž hlavy „zdobí“ Karlův most. V tomto roce jsou lebky z mostecké věže odstraněnyOd odjezdu saských vojáků v květnu 1632 při převzetí moci císařskými úředníky lebky českých pánů záhadně zmizely.

30. listopadu se v Týnském chrámu koná pietní slavnost, kdy každou z 11 lebek opatřují jménem popraveného, vkládají do samostatné krabice a ukládají do společné rakve. Obřadu se účastní velké množství zástupců šlechty i měšťanstva, téměř šedesát protestantských duchovních a několik tisíc dalších hostů. Po kázání Samuela Martina z Dražova byla rakev svěřena “důvěryhodným mužům” k pochování na tajném místě. Pohřeb proběhl v utajení a jen za přítomnosti vyvolených svědků.

Po deseti letech od exekuce jsou tak hlavy popravených pochovány. Nebylo jisté, jak dlouho se v Praze protestantská armáda udrží, a tak se dalo předpokládat, že po návratu katolíků by se tyto ostatky pietního zacházení nedočkaly. Sasové byli opravdu katolíky z Čech zakrátko znovu vytlačeni, a tak museli zemi opustit i přímí účastníci tajného pohřbu, kteří se do vlasti již nikdy nevrátili. Společně s nimi odešlo i tajemství, kde je rakev pohřbena. Místo popravy a smutný konec stavovského povstání připomínají dlažební kostky s kříži, které vyznačují prostor, kde stálo popraviště.

Ani vyšetřování vedené po obsazení Prahy Valdštejnovými vojsky nepřineslo žádné výsledky. Utajení bylo tak dokonalé, že se dodnes nikomu nepodařilo vypátrat, kam byla rakev s hlavami 11 českých pánů pohřbena.

 

user-avatar

Václav Pokorný

4. 11. 2017 | 11:00

Zavří­t reklamu