Knihkupectví Bertrand Chiado je nejstarší na světě a stále funguje.

Knihkupectví Bertrand Chiado je nejstarší na světě a stále funguje. | zdroj: thevintagenews.com


Bertrand Chiado je nejstarší knihkupectví na světě a má stále otevřeno

TÉMATA: portugalsko | knihy | knihkupectví

user-avatar

Tomáš Chalupa

5. 01. 2020 | 09:17

Na rušné lisabonské ulici Rua Garrett bylo v roce 1723 otevřeno knihkupectví, které je podle všeho nejstarší na světě. Bertrand Chiado funguje dodnes a pokračuje tak v mnohasetleté tradici prodávání knih.

Že je Bertrand Chiado nejstarší knihkupectví na světě se dočteme i v Guinnessově knize rekordů, která jeho status potvrdila. Mimochodem druhé nejstarší knihkupectví je pensylvánský Moravian Book Store v Bethlehemu, které bylo založeno už v roce 1745 členy Jednoty bratrské, kteří utekli do Ameriky před náboženskou perzekucí.

Knihkupectví v Lisabonu otevřel Pedro Faure, který doufal, že se z něj stane intelektuální centrum Lisabonu, kde se budou scházet filozofové a učenci, ale také umělci a spisovatelé. A přesně to se skutečně stalo. Ekonomicky si celý podnik vedl mimořádně dobře, a tak by jeho zakladatele zřejmě nikdy nenapadlo, že přetrvá téměř tři století až do současnosti. Navíc nic nenasvědčuje tomu, že by snad slavný podnik měl zavírat.

Největší ranou pro obchod bylo silné zemětřesení, které postihlo Lisabon v roce 1775. Město bylo silně poničeno a zkáza se nevyhnula ani knihkupectví. Faure byl nucen ho prodat bratrům Bertrandovým. Ti jej obnovili na jiné adrese poblíž chrámu Nossa Senhora das Necessidades. O osmnáct let později se vrátilo na původní adresu.

Dnes je slavné knihkupectví nejen v Rua Garrett, ale na dalších desítkách adres. Síť knihkupectví Bertrand je největší v celé zemi. Byla také několikrát oceněna jako nejlepší knihkupectví v Portugalsku. A stále je centrem kulturního a literárního dění. Častými hosty zde v minulosti byli například spisovatelé Eça de Queirós, Antero de Quental a Alexandre Herculano, kteří zde četli, ale také psali své knihy. Dnes je Bertrand adresou, kde se schází intelektuální elita Portugalska, aby si vyměňovala názory a myšlenky a také koupila nějaké ty knihy.

user-avatar

Tomáš Chalupa

5. 01. 2020 | 09:17

Zavří­t reklamu