válkaČeskoslovenskoobjevy

Barva na čínských terakotových vojácích je technologický zázrak a záhada pro kvantové fyziky

Barva na čínských terakotových vojácích je technologický zázrak a záhada pro kvantové fyziky
Zdroj: www.age-of-the-sage.org

Čínský nach nebo také chanský purpur je jedno z nejstarších umělých barviv na světě. Byla jím obarvena i proslulá terakotová armáda prvního císaře dynastie Čchin. Poprvé byla tato barva uměle syntetizována před dvěma a půl tisíci lety, ale až nedávno se vědcům podařilo určit její chemické složení a zvláštní magnetické chování.

tyrion 21. prosince 2014
Terakotoví válečníci pocházejí z doby 220 př. n. l., za vlády císaře Čenga.

Terakotoví válečníci pocházejí z doby 220 př. n. l., za vlády císaře Čenga.

Návod na výrobu se ztratil už před mnoha staletími, ale za pomoci moderní techniky se zázračnou barvu podařilo vědcům nakonec rekonstruovat. Jde o sloučeninu oxidu křemičitého, mědi a barya (BaCuSi2O6), vyrobenou tavením za vysokých teplot kolem 850 až 1000 °C.

Každá z 8 tisíc soch je unikátní a nese skryté poselství.

Každá z 8 tisíc soch je unikátní a nese skryté poselství.

Jak takto komplikovaný silikát dokázali Číňané v tak dávných dobách vynalézt, je záhadou. Pouze Egypťané uměli ve starověku vyrábět umělý modrý pigment (egyptská modř), takže se někteří badatelé domnívali, že Číňané od nich tyto znalosti převzali. Tato teorie však neobstála už kvůli izolovanosti Číny a absenci kontaktů se Středozemím. „Jestliže Číňané se naučili vyrábět barvivo od Egypťanů, proč potom nahradili vápník baryem, které vyžaduje vyšší vypalovací teplotu nad 100 stupňů a více?“ táže se například Samir S. Pantel.

Nádoba na třech nožkách obarvená egyptskou umělou modří.

Nádoba na třech nožkách obarvená egyptskou umělou modří.

Tým fyziků z univerzity ve Stanfordu proto nabídl jinou hypotézu, a sice že čínský nach vznikl jako vedlejší produkt při výrobě skla, které také obsahuje křemík a baryum, jež činí sklo lesklejším a zakalenějším. Podle jiných mohl být umělý nach dílem dávných taoistických alchymistů, když se pokoušeli syntetizovat bílý jadeit, jenž hrál důležitou roli v taoismu. Ústup tohoto náboženství a jeho vystřídání konfucianismem na konci dynastie Chan by mohly vysvětlit, proč se tento zvláštní pigment přestal v Číně pojednou používat.

Detail nástěnné malby z východní chánské hrobky v Zhucunu.

Detail nástěnné malby z východní chánské hrobky v Zhucunu.

Není to však jediná záhada, která čínský purpur obklopuje. Neméně fascinující jsou jeho vlastnosti a chování. Výzkumníci z Britského muzea například zjistili, že když se na barvivo posvítí obyčejnou LED baterkou, vyzařuje silné paprsky světla, které takřka dosahují infračervených vlnových délek. Pigmenty vystupují s tak překvapující jasností, že i slabé stopy této barvy, které jsou pouhým okem neviditelné, lze snímat infračervenými senzory.

Bojovníci jsou vyrobeni z terakotové hlíny ve velikosti na svoji dobu nadživotní – 166 - 187 cm

Bojovníci jsou vyrobeni z terakotové hlíny ve velikosti na svoji dobu nadživotní – 166 – 187 cm

Fluorescenční vlastnosti barviva nejsou však jediným překvapením pro vědce. Když totiž kvantoví fyzici vystavili čínský purpur extrémnímu chladu a vysokému magnetickému poli, dostalo se chemické složení pigmentu do takzvaného „kvantového kritického bodu“, v němž trojrozměrná látka přišla o celou jednu dimenzi! „Snížená dimenzionalita je klíčovou složkou mnoha exotických teorií snažících se vysvětlit různé těžko pochopitelné fenomény včetně vysoké kritické teploty supravodivosti, ale až doteď chyběly důkazy dimenzionální redukce v reálných látkách,“ poznamenal profesor aplikované fyziky ve Stanfordu Ian Fisher.

Zřejmě nejznámější a nejpůsobivější pohled na armádu je v první, největší hale mauzolea, kde vepředu stojí tři řady po 70 mužích, otočených tváří k východu.

Zřejmě nejznámější a nejpůsobivější pohled na armádu je v první, největší hale mauzolea, kde vepředu stojí tři řady po 70 mužích, otočených tváří k východu.

Vědci vysvětlují tohle zvláštní magnetické chování barviva jeho neobvyklým uspořádáním připomínajícím vrstvení tašek. Za jistých podmínek pak jednotlivé vrstvy krystalu na sebe přestanou vzájemně působit, takže se látka chová jako soubor dvourozměrných magnetů naskládaných na sebe. U žádné jiné hmoty nebylo doposud něco takového zpozorováno. Tento objev by tak vědcům mohl pomoci porozumět i vlastnostem nových materiálů včetně vzácných supravodičů.

Podivný "kolaps dimenzí" mohl být zaviněn špatným "vyspárováním" jednotlivých komponentů sloučeniny.

Podivný „kolaps dimenzí“ mohl být zaviněn špatným „vyspárováním“ jednotlivých komponentů sloučeniny.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu