válkaČeskoslovenskoobjevy

Aztékové dávali svým otrokům hodně práv v porovnání s jinými civilizacemi

Aztékové dávali svým otrokům hodně práv v porovnání s jinými civilizacemi
Zdroj: ancientpages.com

Jako téměř všechny starobylé civilizace i Aztékové využívali otroky k tomu, aby zajistili chod celé společnosti. Ovšem na rozdíl od jiných kultur v aztécké říši měli otroci poměrně hodně práv.

Tomáš Chalupa 19. března 2018

Aztécký otrok byl sice považován za majetek svého pána, ale měl zaručenou celou řadu práv. Jedním z těch hlavních bylo, že mohl vlastnit svůj majetek. Na ten měl právo a nemohl mu jej nikdo zcizit. Otroci také velmi často dostávali svobodu. Často odměnil udělením svobody pán oblíbeného otroka, nebo jich několik propustil prostě proto, že jich měl moc a nechtěl je živit. Příležitostí, jak se dostat na svobodu, byla celá řada.

Mohli si svobodu koupit za peníze. Svobodnou se stala otrokyně, která nosila dítě svého pána nebo která se za něj provdala. Otrok také nesměl být prodán, pokud k tomu sám nedal souhlas. Odpírání souhlasu sice mělo určité důsledky, otrok tak byl označen za nepoučitelného, ale souhlas otroka byl zkrátka vyžadován. Děti, které se otrokům narodily, neměly většinou status otroka, ale svobodného občana říše. Za určitých okolností mohli mít dokonce otroci své vlastní otroky. To souviselo s tím, jak se vlastně člověk otrokem v aztécké společnosti stal.

Otroci se rekrutovali z řad válečných zajatců, ale těch nebylo zdaleka tolik, aby to pokrylo potřeby říše. Do otroctví tak mohl upadnout i svobodný občan, pokud se dopustil závažného zločinu, ale také pokud měl velké dluhy, které nesplácel. V takovém případě se stal otrokem svého věřitele a svou službou mu splácel dluh. Otroctví bylo chápáno jako svého druhu služba, trochu se to blížilo evropskému pojetí „jít do učení“, kdy učeň v prvních letech v podstatě sloužil svému mistrovi a u toho získával potřebné znalosti.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu