První moderní semafor v Praze byl na Václavském náměstí.

První moderní semafor v Praze byl na Václavském náměstí. | zdroj: metro.cz


Automatické semafory řídí dopravu v Praze již 88 let. První z nich zastavoval řidiče uprostřed Václaváku

TÉMATA: praha | doprava | první republika | technika

user-avatar

Václav Pokorný

29. 01. 2018 | 10:00

Střed Václavského náměstí byl koncem dvacátých let nejvíce dopravně zatíženým úsekem československé metropole. V dopravní špičce jím projelo až 17 000 vozidel, a tak dozrál čas téměř živelnou dopravu zkrotit. Proto byl 21. ledna 1930 na křižovatce Václavského náměstí s Jindřišskou a Vodičkovou ulicí zprovozněn první automatický světelný semafor v Praze.

Automatickými dopravními semafory jsou dnes v Praze vybaveny všechny důležité křižovatky. Jejich výpadky vedou často k chaosu v ulicích. Jiná situace však vládla na konci dvacátých let minulého století, kdy pražskou dopravu na větších křižovatkách řídili četníci. V té době byl nejvíce dopravně zatíženým úsekem v Praze střed Václavského náměstí. Jak vyplývá ze záznamů ze sčítání motorových vozidel z let 1928 až 1930, zmíněnou křižovatkou během 12 hodin ve špičce projelo často i 17 000 vozidel.

O osazení této frekventované křižovatky semafory bylo rozhodnuto v souvislosti s rekonstrukcí vozovky na náměstí. Při přestavbě byly tramvajové koleje z původní polohy při chodnících přeloženy do středu náměstí na vlastní zvýšený pás. Dvě dopravní návěstidla semaforu umístili na křižovatku s Vodičkovou a Jindřišskou ulicí, jedno v každém jízdním pruhu Václavského náměstí – tedy ve směru nahoru i dolů. Oba semafory byly zavěšené na ocelových lanech a mohly být  podle potřeby řízeny ručně strážníkem nebo automaticky. Zelenému i červenému signálu byla shodně vyhrazena doba 23 sekund a žluté světlo svítilo po dobu deseti sekund. Po dokončení všech prací byl dne 21. ledna 1930 první automaticky ovládaný semafor v Praze uveden do provozu. Semafory mohly být podle potřeby řízeny ručně strážníkem nebo automaticky.

Pražští občané přijímali semafor s velkou nelibostí a řidiči si stěžovali, že je zařízení zbytečně zdržuje v jízdě, a v tisku vycházely kritické polemiky. Dalším dopravním zařízením, které bylo v dubnu téhož roku uvedeno do provozu, byl automatický semafor na dolním konci Václavského náměstí na křižovatce Můstek.

Je nutné ještě zmínit, že již v roce 1927 byl na křižovatce Hybernské ulice s Dlážděnou a Havlíčkovou instalován semafor, který neměl automatické ovládání a byl řízen ručně. Byla to čtyřstranná plechová skříň z dílny ČKD o výšce 1,4 metru s třemi barevnými čočkami, zavěšená na lanovém závěsu, a k přepínání světel sloužil ruční přepínač.

O třicet let později bylo v Praze 33 světelně řízených křižovatek a od té doby se jejich počet  výrazně zvýšil.

Dnešní šéf pražské správy technických komunikací Ladislav Pivec uvedl: „Nyní máme v hlavním městě 640 světelných signalizačních zařízení. Z toho je 129 samostatných přechodů, 329 je centrálně řízeno, 246 je na tramvajové síti, 177 preferujících tramvaj a 183 preferujících autobus.”

Dnes si silniční dopravu nejen v Praze, ale i v ostatních městech nedovedeme bez automatických světelných semaforů vůbec představit. Na přeplněných silnicích se staly nepostradatelnými pomocníky motoristů.

 

user-avatar

Václav Pokorný

29. 01. 2018 | 10:00

Zavří­t reklamu