válkaČeskoslovenskoobjevy

Astrofyzici spočítali celkové množství hmoty ve vesmíru

Astrofyzici spočítali celkové množství hmoty ve vesmíru
Zdroj: NASA, Wikimedia Commons, volné dílo
+ 16 fotek+ 17 fotek

Změřit to, co tvoří náš vesmír, tedy celkové množství hmoty a energie, je - mírně řečeno - obtížné. Přesto se vědci o to pokusili a přišli se zatím nejpřesnějším výpočtem.

Yvonne Pokorná 10. června 2021

Vesmír, jak jej známe nyní, se převážně skládá z temné energie – tajemné neznámé síly, která pohání rozpínání vesmíru. Zbytek je hmota, a to jak normální, tak ta takzvaně temná. Vypočítat přesně poměr těchto tří složek představovalo pro vědce jistou výzvu, které se pochopitelně chopili. Tvrdí, že v tomto směru provedli jedno z nejpřesnějších měření. Podle jejich výpočtů tvoří normální hmota a tmavá hmota dohromady 31,5 procent hustoty hmoty a energie vesmíru. Zbývajících 68,5 procenta je temná energie.

„Pokud by se veškerá hmota ve vesmíru rozprostřela rovnoměrně po celém vesmíru, odpovídalo by to průměrné hmotnostní hustotě rovné jen asi šesti atomům vodíku na metr krychlový,“ přibližuje toto množství hmoty Mohamed Abdullah, astronom z Kalifornské univerzity. A jak vzápětí dodává, ve skutečnosti většinu této hmoty netvoří atomy vodíku, ale spíše typ hmoty, které kosmologové dosud nerozumí, neboť 80 procent hmoty je ve skutečnosti temná či skrytá hmota.

Thumbnail # Ve vesmíru mohou být ohromně velké černé díry. Vědci vypočítali jejich maximální velikost
Mohlo by Vás zajímat:

Ve vesmíru mohou být ohromně velké černé díry. Vědci vypočítali jejich maximální velikost

A jak Abdullahův tým k těmto výpočtům dospěl?  Použili metodu založenou na způsobu, jakým se věci pohybují v galaktických klastrech, což jsou skupiny až tisíců galaxií gravitačně spojených dohromady. Tyto klastry jsou obecně dobrým nástrojem pro měření hmoty ve vesmíru. Je tomu tak proto, že jsou složeny z hmoty, která se spojovala působením gravitace po celou dobu existence vesmíru, asi 13,8 miliardy let. Počet klastrů, které můžeme pozorovat ve vesmíru, závisí na množství hmoty. Takže počítáním a měřením shluků galaxií můžeme získat slušnou představu o hmotě ve vesmíru, zatímco všechno ostatní je temná energie.

To se samozřejmě snadněji řekne, než udělá. „Je obtížné přesně změřit hmotnost kterékoli kupy galaxií, protože většina hmoty je temná, takže ji nevidíme dalekohledy,“ vysvětluje Abdullah.

Thumbnail # Vědci už ví, kde se ve vesmíru ukrývá chybějící hmota
Mohlo by Vás zajímat:

Vědci už ví, kde se ve vesmíru ukrývá chybějící hmota

Tým však našel řešení tohoto problému pomocí techniky zvané GalWeight. Ta využívá oběžné dráhy galaxií v kupě a kolem ní k určení, které galaxie skutečně patří do daného klastru a které nikoli, s přesností přes 98 procent. To umožňuje přesnější sčítání tohoto klastru, což vede k přesnějšímu výpočtu hmotnosti.

Porozumění temné energii je zásadní pro naše chápání vesmíru. Tato skrytá síla je zodpovědná za rychlost rozpínání vesmíru, neboť svou gravitační silou odtlačuje galaxie od sebe. Když vědci získají lepší představu o rychlosti rozpínání vesmíru, získají také lepší přehled o tom, jak se vesmír v průběhu času vyvíjel a kde to všechno začalo.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu