válkaČeskoslovenskoobjevy

Arizona plánuje provádět popravy Cyklonem B, Němci zuří

Arizona plánuje provádět popravy Cyklonem B, Němci zuří
Zdroj: Flickr/Patrik Emerson

Stát Arizona v tichosti shromáždil látky potřebné na výrobu nechvalně známého smrtícího plynu, což v Německu vyvolalo velké pobouření. Cyklon B používali nacisté v koncentračních táborech.

Tomáš Chalupa 8. června 2021

Podle zprávy, kterou získal deník The Guardian, plánuje stát Arizona používat k popravám odsouzenců k smrti smrtící plyn zvaný kyanovodík, známý také jako Cyklon B. Nacisté nechvalně proslulý cyklon B používali k vraždění statisíců lidí v Osvětimi. Z faktur, které list Guardian získal, vyplývá, že Arizona koupila jednu cihlu kyanidu draselného, pelety hydroxidu sodného a kyselinu sírovou. Zaměstnanci věznice také podnikli kroky k zajištění toho, aby byla desítky let stará plynová komora v arizonské státní věznici ve Florencii „provozně připravena“.

Tyto kroky byly překvapivě primitivní. Patřilo k nim přiložení svíčky k zapečetěným dveřím a oknům. Pokud se nepodařilo zapálit svíčku tak, aby se plamen udržel, byla komora považována za vzduchotěsnou. Došlo také k bizarním zkouškám, které měly zajistit, aby vězeňský personál znal provozní protokoly komory. Dozorci při nich s křikem imitovali vězně, kteří se bránili odchodu na smrt a volali věty jako: „Tohle je vražda“, „Jsem nevinný“, „Uspáváte mě jako zvíře“ a „Tohle je proti všemu, co Amerika představuje“.

Ačkoli Arizona již 22 let nepoužívá plynovou komoru, kdysi se na smrtící plyn jako na formu popravy hodně spoléhala. Tento stát – jeden z 27 států, kde je trest smrti stále legální – poprvé postavil plynovou komoru ve Florencii v roce 1949. Během několika následujících desetiletí Arizona popravila smrtícím plynem 37 lidí. Poslední poprava se uskutečnila v roce 1999 – a všechny, kteří jí byli tehdy svědky, pořádně vyděsila.

V tomto případě byl německý státní příslušník Walter LaGrand odsouzen k trestu smrti za ozbrojenou loupež, při níž zemřel jeden člověk. Jeho smrt trvala 18 minut poté, co mu byly pod židli vhozeny do kyseliny kyanidové granule. Svědci popsali jeho „mučivé dušení a dávení“ a to, jak měl „rudé a sevřené ruce“. LaGrandova smrt vyvolala pobouření v jeho rodném Německu, kde byla jeho poprava odsouzena jako „barbarství“. Nedávná zpráva, že Arizona plánuje obnovit popravy smrtícím plynem – a že stát hodlá použít cyklon B -, vyvolala hněv i v zahraničí.

Martin Weiss, rakouský velvyslanec ve Spojených státech, tento krok kritizoval na Twitteru. Trest smrti označil za „krutý a neobvyklý trest“ a dodal, že „použití cyklonu B k popravám je prostě za hranicí únosnosti“. Výkonný viceprezident Mezinárodního osvětimského výboru Christoph Heubner se k Weissovu opovržení připojil. „Pro přeživší z Osvětimi se svět konečně rozpadne ve švech, pokud se na jakémkoli místě na této zemi bude znovu uvažovat o použití cyklonu B při zabíjení lidí,“ řekl. Tento krok kritizovala i různá německá média. „Nacisté zplynovali miliony Židů jedem,“ uvedl berlínský deník Tagesspiegel. „Nyní chce republikány vedený stát Arizona používat Cyklon B opět k popravám.“

Vězni si mohou v Arizoně vybrat, zda budou popraveni smrtící injekcí či plynem. Ale ani injekce nezaručuje rychlý a bezbolestný konec. V Arizoně byl naposledy v roce 2014 popraven smrtící injekcí Joseph Wood, který umíral dvě hodiny. Jeden z očitých svědků řekl deníku The Guardian, že viděl, jak Wood po injekci stokrát zalapal po dechu. Po jeho bolestivé smrti Arizona popravy odložila, aby přehodnotila protokoly pro výkon trestu smrti.

 

 

 

Další články

Zavří­t reklamu