válkaČeskoslovenskoobjevy

Archimedův šroub vynalezli Egypťané, slavný Řek jej použil na největší lodi starověku

Archimedův šroub vynalezli Egypťané, slavný Řek jej použil na největší lodi starověku
Zdroj: ancientpages.com

Archimedův šroub je chytrý vynález, který jednoduchým otáčením vynáší vodu do výšky nad hladinou. Tento mechanický stroj má svůj původ už v dávném starověku, ovšem Archimedes není jeho vynálezcem.

Tomáš Chalupa 22. září 2018

Archimedes, po kterém je pojmenován, toto zařízení nevymyslel, pouze ho popsal. Viděl ho v Egyptě, kde se používal na zavlažování v deltě Nilu. Některé prameny tvrdí, že Egypťané nebyli první, kdo s tímto vynálezem přišel, prý ho používali staří Asyřané ještě o 350 let dříve. Tato teorie je podepřena například přípisem, který napsal asyrský král Sennacherib (704 – 681př.n.l.) a ve kterém se zmiňuje o bronzových vodních šroubech. Podle historičky Stephanie Dalleyové jde právě o Archimedovy šrouby. A také jeden ze sedmi divů světa, visuté zahrady Semiramidiny, byly podle dobových pramenů zavlažovány právě Archimedovými šrouby.

Ať už byl původním vynálezcem kdokoliv, Archimedes byl tím, kdo stroj nejen popsal, ale také jej sám sestrojil. Píše o tom řecký spisovatel Athenaeus z Naucratis. Podle něj král Hérion II. pověřil Archiméda návrhem obří lodi Syrakúsie, která by mohla být použita pro luxusní cestování a převážení zásob. Podle některých zdrojů byla Syrakúsia největší lodí starověku. Mělo na ní plout 600 lidí a byly na ní takové věci jako záhony rostlin, tělocvična či chrám bohyně Afrodity. Zkrátka Titanik starověku. Problém byl, že v tak ohromné lodi se neustále hromadila voda, která na dno stékala z horních palub. Tu bylo nutné nějak odčerpávat a zde si právě Archimedes pomohl šroubem, který viděl v Egyptě. Díky slávě ohromné lodi i známosti Archimedova jména se pak vžilo označení Archimedův šroub.

Geniálně jednoduchý vynález přečkal od starověku až do současnosti a má stále své využití i dnes. Používá se například v pražské čistírně odpadních vod, ale jeho využití je dnes mnohem širší. Italové jej použili při vysoušení půdy kolem věže v Pise, kterou se později díky zpevnění podloží podařilo narovnat. A setkat se s ním můžete také u zubaře. Jeho nástroj zvaný lentulo, používaný k plnění kořenových kanálků, pracuje na tomto principu.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu