válkaČeskoslovenskoobjevy

Archeologové zjistili, že Vikingové používali štít k útoku

Vědci specializující se na experimentální archeologii zkoumali techniky boje starých Vikingů. A přišli s překvapivým zjištěním. Jejich velké kulaté štíty nesloužily pouze k obraně, ale používali je také jako útočnou zbraň.

Tomáš Chalupa 23. listopadu 2016

Případu s kruhovými štíty se ujal přední expert Ralf Warming z univerzity v Kodani. Zkoumal použití štítu v boji Vikingů do hloubky, zaměřil se na jejich pasivní i aktivní užití. Za tím účelem provedl experiment, kdy svedl několik soubojů s instruktorem bojových umění. Ten byl vyzbrojen mečem, Warming měl meč a štít. Podařilo se jim zrekonstruovat několik základních užití štítu. Pasivní užití je běžné, štít pouze kryje útok meče. V aktivním, až útočném pojetí je to ale štít, který jako první vyráží vstříc soupeřovu meči. Právě toto aktivní pojetí štítu je novinkou, o které neměli archeologové doposud tušení.

Podle archeologů právě zjištění, že štít byl používán tímto aktivním způsobem, vysvětluje, proč byly na mnoha štítech z období Vikingů nalezených v Dánsku četné rýhy od zásahů mečem. Štít byl odolný a v určitém úhlu ho meč nemohl nijak poškodit. Právě na to Vikingové sázeli.

Warmingův výzkum však nekončí. Nyní hodlá vyzkoušet také sekery a další zbraně. Chce také přesně zjistit, kolik úderů vikingský štít vydržel, než se rozpadl.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu