válkaČeskoslovenskoobjevy

Archeologové věří, že objevili biblické město hříchu a neřesti Sodomu

Archeologové věří, že objevili biblické město hříchu a neřesti Sodomu
Zdroj: rt.com
+ 7 fotek+ 8 fotek

Deset let od zahájení vykopávek v jižní části Jordánského údolí je tým amerických archeologů přesvědčen, že objevili biblické město Sodomu. Tu podle Bible zničil Bůh spolu s městem Gomorou ohněm a sírou kvůli nepravostem a neřestem, jimž se jejich obyvatelé oddávali.

Irena Gruberová 13. října 2015

„Archeologický tým vykopal zlatý důl starověkých monumentálních staveb a artefaktů a odkryl obrovský městský stát z doby bronzové, který dominoval jižní oblasti Jordánského údolí dokonce i v dobách, kdy mnoho jiných velkých měst Svaté země bylo opuštěných nebo ve vážném úpadku,“ sdělil pro magazín Popular Archeology profesor Steve Collins z Trinity Southwest University v Novém Mexiku. Ten od roku 2005 vede vykopávky na pahorku Tall el-Hammam, vzdáleném osm mil od ústí řeky Jordán do Mrtvého moře. „Velmi, velmi málo jsme věděli o době bronzové v jižním Jordánském údolí. Dokonce většina archeologických map ponechala tuto oblast prázdnou. To, do čeho jsme zanořili ruce, byl významný městský stát, o kterém vědci předtím nevěděli,“ prohlásil Collins.

Odkryté rozvaliny starověkého města

Odkryté rozvaliny starověkého města

V porovnání s nálezy v okolních starověkých městech je podle Collinse právě toto naleziště místem biblické Sodomy. „Tall el-Hammam odpovídá popisu oblasti, kam Sodomu situovala Bible. Na základě jejích textů byla Sodoma největším městem ve východním Kikkaru. Tudíž jsem došel k závěru, že pokud bychom chtěli najít Sodomu, musíme hledat největší město, které v této oblasti existovalo v průběhu doby bronzové, za časů Abraháma a Lota. Když jsme zkoumali region, Tall el-Hammam byl jasná volba, neboť byl pětkrát až desetkrát větší než jiná ostatní města z doby bronzové v celém kraji a dokonce i ta za Jordánem,“ vysvětlil archeolog.

Kolem města byl vybudován mohutný systém opevnění.

Kolem města byl vybudován mohutný systém opevnění.

Údajná Sodoma se podle Collinse skládala z dolního a horního města. Byla obehnána městskými zdmi z nepálených cihel, vysokými deset metrů a širokými přes pět metrů. Měla několik náměstí propojených silnicemi. Archeologové rovněž narazili na pozůstatky palácové stavby z červených nepálených cihel s gigantickým vchodem.

Výzkumníci také zjistili, že během střední doby bronzové (2000–1540) byly starší stavby nahrazeny novějšími a kolem horního města byl vybudován obranný systém hradeb. „Byl to obrovský stavební počin, který si vyžádal miliony cihel a samozřejmě i velké množství dělníků,“ zhodnotil Collins stavbu, jejímž účelem bylo chránit bohatou elitu před nebezpečím zvenčí. Také v dolním městě však vyrostly obdobné hradby. Obě se tyčily do výšky 30 a 60 metrů nad zemí a byly v nich věže i brány. To vše svědčí o tom, že městské opevnění bylo v době bronzové mnohem masivnější, než se původně předpokládalo.

Pahorek Tall el-Hammam, údajné místo biblické Sodomy

Pahorek Tall el-Hammam, údajné místo biblické Sodomy

Ve prospěch hypotézy, že jde o biblické město Sodomu, nahrává i fakt, že na konci doby bronzové na nalezišti Tall el-Hammam jako by náhle ustal život a město na dalších 700 let zůstalo opuštěné. Stejně jako v okolních městech tu výrazně chybí stopy po technologiích a artefaktech z pozdní doby bronzové. Collins doufá, že další výzkumy odhalí, proč tehdy město zaniklo.


Sodoma a Gomora jsou města zmíněná v biblické knize Genesis i na jiných místech Starého i Nového zákona. Podle Tóry království Sodomy a Gomory leželo v nížině řeky Jordán v jižní části země Kanaán. Tato oblast byla v Genesis přirovnávána k zahradě Boží. Na tato města se kvůli jejich hříchům snesl hněv boží a byla zničena ohněm a sírou. Zkázu obou měst přežil pouze synovec Lot a jeho dvě dcery. Dnes je Sodoma a Gomora symbolem neřesti a mravního pádu.
Bůh seslal na Sodomu a Gomoru oheň a blesky.

Bůh seslal na Sodomu a Gomoru oheň a blesky.

Další články

Zavří­t reklamu