Směr zemského magnetického pole se čas od času obrátí (např. za posledních 45 milionů let se obrátil více než 150krát). Tento jev lze poznat na nalezených horninách: hornina si totiž uchová tu magnetizaci, kterou měla při tuhnutí.

Směr zemského magnetického pole se čas od času obrátí (např. za posledních 45 milionů let se obrátil více než 150krát). Tento jev lze poznat na nalezených horninách: hornina si totiž uchová tu magnetizaci, kterou měla při tuhnutí. | zdroj: mysteriousuniverse.org


Archeologové uklidňují: Zemský magnetismus nás nezabije. Dokazuje to keramika z doby železné

TÉMATA: archeologie | výzkum | izrael | geofyzika

user-avatar

Yvonne K.

13. 03. 2017 | 07:48

Za posledních dvě stě let zesláblo zemské magnetické pole o patnáct procent a slábne dál, v posledních letech čím dál rychleji. Hrozí, že dojde k přepólování planety, což by mohlo mít katastrofální dopady nejen pro civilizaci, ale i veškerý život na Zemi. Archeologové spolu s geofyziky však mají důkazy, že geomagnetické pole prudce kolísalo již dříve v lidské historii, takže konce světa se netřeba bát.

Mezinárodní tým vědců zkoumal ucha ze 67 keramických nádob, které byly vyrobeny mezi 8. až 2. stoletím před naším letopočtem na území někdejšího Judského království. Proč právě ucha ze džbánů? Jsou na nich totiž vyraženy značky s pečetí místních králů. I když nenesou konkrétní datum, vědci je podle těchto značek dokáží datovat. Krom toho tato ucha uchovávají záznamy o změnách geomagnetického pole. “Keramika obsahuje drobné minerály – magnetické záznamníky, které ukládají informace o magnetickém poli v době, kdy byla keramika vypálena v peci,” vysvětluje Erez Ben-Josef z Tel-Avivské univerzity. Fragment keramiky s královskou pečetí

Za účelem získat přesná data o změnách v síle zemského magnetického pole, provedli vědci sérii experimentů v laboratorně vybudovaných paleomagnetických pecích, kde keramické střepy rozžhavili a poté ochladili, stejně jako se tomu děje u vulkanických hornin, které rovněž zaznamenávají sílu a směr magnetického pole. S pomocí supravodivého magnetometru zjistili, že koncem 8. století před naším letopočtem došlo k nezvykle prudkému zesílení geomagnetického pole, největšímu za posledních 100 000 let! Pak toto pole během třiceti let rychle zesláblo o 27 procent. Následoval lehký pokles, který trval od 6. do 2. století před Kristem. Další ze zkoumaných artefaktů

“Toto zjištění dává nedávné zeslabení zemského magnetického pole do kontextu. Zjevně nejde o ojedinělý fenomén – jen v posledním miléniu geomagnetické pole častokrát zesláblo a znovu se obnovilo,” poukazuje Ben-Josef. Vědci z toho vyvozují jasný závěr – pokud hrozí nějaký konec světa, kvůli zemskému magnetismu to nebude.

 

user-avatar

Yvonne K.

13. 03. 2017 | 07:48

Zavří­t reklamu