válkaČeskoslovenskoobjevy

Archeologové se snaží rozluštit 6 500 let starou trojúhelníkovou šifru

Archeologové se snaží rozluštit 6 500 let starou trojúhelníkovou šifru
Zdroj: timesofisrael.com
+ 3 fotky+ 4 fotky

Výzkum starověkých bazaltových nádob nalezených po celé Levantě ukazuje, že byly centrálně vyráběny a že jejich zvláštní výzdoba nebyla pouhou dekorací, ale nese tajemný kód.

Yvonne Pokorná 16. října 2019

Před pár lety si studentka Haifské univerzity Rikva Chasanová začala pod mikroskopem všímat, že na úlomcích pravěkých kamenných nádob se objevují stále stejné, pečlivě vyryté vzory v podobě malých trojúhelníčků.

Chasanová se v současné době podílí na mezinárodním mezioborovém projektu, jehož cílem je vysledovat původ těchto nádob vyrobených z bazaltu (čediče) a odhalit tak socioekonomické změny v období chalkolitu (doby měděné), tj. zhruba 4500 až 3 900 let před naším letopočtem. V této éře přechodu od čistě kamenných technologií k rané měděné metalurgii vznikaly nádoby, jejichž výskyt je zdokumentován po celé Levantě (východní Středomoří). To, že vykazují identický dekor, svědčí podle Chasanové o počátcích řemeslné specializace, která se šířila v této oblasti, i o širším, kulturním propojení jednotlivých komunit, které byly zřejmě vyspělejší, než se dřív soudilo.

“Stále stejné dekorace jsou důkazem sdílených hodnot těchto samostatných komunit,” říká badatelka. Znamená to, že tato společenstva se řídila stejnými pravidly a konvencemi, pokud jde o symboly. Řemeslníci obvykle používají i jiné vzory a tvary, ale tady se nic takového nedělo. Trojúhelníčky byly stejně velké, všechny směřovaly špičkou dolů. Všude jsou vyryty do hloubky asi jednoho milimetru a pak ohlazeny. Jejich vnitřek je vyplněn úhlopříčnými šrafy o různém počtu čar. “Byla zde pravidla, ovšem nikoliv vysloveně estetická,” upozornil Danny Rosenberg, který se na výzkumu rovněž podílel.

Z analýzy vyplývá, že těmito trojúhelníčky se dekorovaly jen čedičové nádoby. Ty se na rozdíl od výrobků z pazourku nevyráběly doma, ale ve výrobních střediscích. Hotové nádoby se pak transportovaly do jednotlivých sídlišť. Tam totiž archeologové nenalezli žádné stopy po jejich výrobě.

Šlo v té době o velmi cenné zboží. Výroba nádob z čediče byla dosti náročná, vyžadovala značné úsilí i mnoho hodin práce. Výroba celé jedné nádoby mohla trvat i několik pracovních dní. Nejprve bylo potřeba najít kámen, pak jej pečlivě opracovat kamennými nástroji, přičemž kámen mohl kdykoli prasknout. Stačil jeden chybný úder a veškerá práce přišla vniveč, dokonce ještě před rytím dekoru.

Vědcům samozřejmě vrtá hlavou, proč pravěcí lidé se s výrobou kamenných nádob vlastně namáhali, když znali keramiku, jejíž výroba je mnohem lehčí a rychlejší.

“Vzhledem k tomu, že se kamenné nádoby nadále vyráběly i poté, co je jiné typy technologií mohly učinit zastaralými, musel zde existovat prvek tradice,“ tvrdí Chasanová. „I když je nepotřebovali, pokračovali v jejich tvorbě, snad proto, že to dělali někteří jejich předkové,” dodává.

Co znamenají trojúhelníky?

O symbolickém významu trojúhelníků se teoretizuje napříč mnoha kulturami. „Když lidé vidí trojúhelníky, první, s čím si je spojují, je plodnost, protože vagína se často znázorňuje tímto tvarem,“ směje se Chasanová. Mezi další návrhy patří erbovní znak klanu, pečeť nebo výrobní značka. Ale v každé kultuře má tento tvar svůj vlastní význam, takže jednoznačná odpověď neexistuje.

V každém případě plnily tyto znaky nějakou úlohu. V prehistorických dobách, kdy ještě neexistovalo písmo, možná diagonální šrafy uvnitř trojúhelníčku, jejichž počet se znak od znaku liší, nesly nějaký druh sdělení či měly zaznamenat zvláštní události.

„Podle mě musely něco představovat,“ říká Chasanová. “Není to jako teď, kdy lidé ztrácí čas pro nic za nic. Nebyl žádný Facebook, netrávili celý den u počítače. Byli to zaneprázdnění lidé pracující v zemědělství. Ty značky těm lidem něco musely sdělovat,” míní. Jak ale přiznává, jejich význam vědcům naprosto uniká.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu