válkaČeskoslovenskoobjevy

Archeologové odkrývají rodné město Marie Magdaleny a synagogu, kde možná kázal Ježíš

Archeologové odkrývají rodné město Marie Magdaleny a synagogu, kde možná kázal Ježíš
Zdroj: breadonourjourney.com
+ 4 fotky+ 5 fotek

Katolický kněz a skupina izraelských archeologů celé toto léto odkrývají zbytky synagogy ve starobylém městě, které bylo rodištěm nejtajemnější ženy z Bible – Máří Magdalény. Badatelé věří, že dlážděnými ulicemi Magdaly se před 2 tisíci lety procházel i Ježíš Kristus, k němuž Marie jako jeho nejmilovanější žačka oddaně vzhlížela.

Irena Gruberová 20. srpna 2015

„Je to svaté místo. Jsem si tím jistý,“ říká kněz Juan Solana, který před šesti lety zakoupil část pozemku v místech biblického města Magdaly, aby tu postavil křesťanský svatostánek. Podle izraelských zákonů ale musel na stavební pozemek nejprve pozvat archeology, aby tu provedli výzkum. Zcela náhodou tu pak objevili pozůstatky synagogy datované do 1. století našeho letopočtu. Je dosud jedinou synagogou pocházející z doby Ježíšova působení, která se v této oblasti našla. Je tak možné, že právě v ní Ježíš kázal, jak se o tom zmiňují evangelia. U břehů Galilejského jezera se odehrávala většina z Ježíšových kázání, zázraků a dramatických setkání.

Oltář s vyrytým sedmiramenným svícnem

Oltář s vyrytým sedmiramenným svícnem

Synagoga je ozdobená freskami a mozaikovou podlahou. V jejím centru stojí oltář (hebrejsky bimah), kterému se dnes přezdívá Magdalský kámen. Je na něm vyryta menora – sedmiramenný svícen a tradiční symbol judaismu. „Je to vůbec poprvé, co byla mimo Jeruzalém nalezena menora vyrytá do kamene,“ zdůraznil Solana. Dalším cenným nálezem je také dva tisíce let stará nádoba, v níž si mohl Ježíš umývat ruce, než se pustil do kázání a modliteb v synagoze.

Pohled z výšky na odkryté ruiny starověkého města Magdaly

Pohled z výšky na odkryté ruiny starověkého města Magdaly

Podle archeologů je odkrytí biblické Magdaly jedním z nejdůležitějších archeologických nálezů v Izraeli za posledních 50 let. Zdejší starověké lázně jsou dodnes funkční a poskytují tu nejčistší vodu v celé Izraeli. „Když požádám brigádníky, aby odtud přinesli veškerou vodu a umyli s ní podlahu a schody, tak za půl hodiny voda zase přiteče. Wow,“ říká s neskrývaným údivem archeoložka Marcela Zapata.


Biblické město Magdala, které zmiňuje například Evangelium podle Marka jako rodiště Marie Magdaleny, bývalo v helénském období významným židovským městským centrem Galileje. Probíhala tudy důležitá cesta spojující Galilejské jezero a centrální Galileu. Po založení nedalekého města Tiberias počátkem 1. století našeho letopočtu začala Magdala ztrácet na významu. Od 7. století zde skončilo židovské osídlení a ve vesnici žili křesťané. Později se zde usadili Arabové. Ti vesnici nazývali Madždal. Nedaleko ní později vznikla vesnice Migdal, kterou založili židé z Ruska. Po vzniku izraelského státu byl Migdal povýšen na město a dnes v něm žijí převážně židovští osadníci.


Související články

Další články

Zavří­t reklamu