válkaČeskoslovenskoobjevy

Archeologové odhalili v Egyptě velkou pevnost z doby faraonů

Archeologové odhalili v Egyptě velkou pevnost z doby faraonů
Zdroj: ancientpages.com

Velmi zajímavý nález uskutečnil v Egyptě archeologický tým z Italského archeologického centra. Poblíž Kanálu faraonů (nazývaného také Starý suezský kanál) nalezli pozůstatky rozsáhlého opevnění s pevností uprostřed.

Tomáš Chalupa 9. ledna 2018

Nález je opravdu unikátní. Podle archeologů jde o jednu z největších pevností v deltě Nilu a vůbec nejzachovalejší pevnost z období před antickým Římem. Pevnost byla objevena v oblasti zvané Tell el Maskhuta severně od hlavního města Káhiry. Zde u Kanálu faraonů byla už v 19. století objevena velká zeď.

Giuseppina Capriotti Vittozziová, vedoucí italského archeologického týmu, sdělila, že zeď má délku 22 metrů a je 8 metrů vysoká. Tato zeď je napojena přímo na objevenou pevnost, která má zdi vysoké dokonce 12 metrů. Jde o opravdu monumentální fortifikační dílo. Ve výzkumné zprávě se píše dokonce o „defenzivní struktuře gigantických rozměrů“.

Pevnost se nachází ve Vadi Tumilat, údolí, kudy ve starověku vedla důležitá obchodní cesta spojující Egypt a Levantu. Byla to křižovatka, odkud bylo možné se dostat do Palestiny, Sýrie a Mezopotámie. Není proto divu, že právě zde vybudovali Egypťané takto silnou pevnost.

„Celý komplex, jak dosud víme, má délku 300 a šířku 200 metrů. Na tehdejší dobu jde o velkou stavbu,“ říká Vittozziová. Kromě pevnosti jsou zřejmě v oblasti pozůstatky celého města zvaného Tjekw, které bylo k pevnosti připojeno. To je však kompletně skryto pod pískem a zatím se z něj nepodařilo nic odhalit. I samotná pevnost je z velké části skryta pod nánosy písku, takže z její monumentální podoby zatím není mnoho vidět.

Samotný Kanál faraonů, u kterého pevnost stojí, byl předchůdcem dnešního Suezského průplavu. Vůbec poprvé se o jeho stavbu pokusili Egypťané již ve 13. století před naším letopočtem, když propojili Rudé moře a deltu řeky Nil. Nebylo to však příliš životaschopné řešení, protože deltu Nilu neustále zanášel sediment, takže bylo dosti obtížné tudy plout. Tento nejstarší kanál tedy postupně zanikl a byl nahrazen tím, který nechal postavit faraón Ptolemaios II. Když Arabové dobyli Egypt, tak jej roku 770 nechal chálif Al Mansur ze strategických důvodů uzavřít.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu