válkaČeskoslovenskoobjevy

Archeologové objevili v pražských Letňanech hroby pravěkých knížat. Jeden z nich byl pohřben na voze

Archeologové objevili v pražských Letňanech hroby pravěkých knížat. Jeden z nich byl pohřben na voze
Zdroj: Archeologický ústav AV ČR
+ 3 fotky+ 4 fotky

Během záchranného průzkumu v Letňanských zahradách odkryli archeologové z Akademie věd kromě 11 hrobů z pozdní doby kamenné (2800 –2500 př. n. l.) také dvě hrobové komory ze starší doby železné (8. – 7. století př. n. l.) s bohatou pohřební výbavou. Ta prozrazuje, že zde byli pohřbeni příslušníci tehdejší vládnoucí vrstvy.

Irena Gruberová 31. ledna 2015

Obě místa posledního odpočinku pravěkých knížat zřejmě překrýval mohylový násep. V prvním hrobě o rozměrech 5 x 3 metrů se čtyřmi kůlovými jámami v rozích byl zesnulý pohřben na voze. To činí tento nález unikátním, protože dosud jediné pohřebiště s tímto způsobem pohřbívání byl nalezen před více než sto lety – v roce 1907 – v pražské Bubenči. Z vozu v Letňanech se zachovaly pozůstatky čtyř okovaných kol se zdobenými náboji, řetězy i bronzové ozdoby z koňského postroje. Archeologové zde také našli pozůstatky 21 keramických nádob různých velikostí – od miniaturních pohárků přes malované mísy a talíře, až po větší zásobnici a rozměrnou bronzovou nádobou.

Archeologové při odebírání kování jednoho z kol vozu

Archeologové při odebírání kování jednoho z kol vozu

V hrobě se nalézaly také části těl skotu, vepře a ovcí nebo koz. „Pohřbívající je zřejmě před uložením do hrobu napíchli na dlouhé železné rožně a přiložili k nim železný sekáč,“ míní archeologové.

Druhá hrobová jáma neměla nosné kůly v rozích a neležely v ní ani kosterní pozůstatky na voze, ale archeologové v ní našli bronzem zdobené jho a součásti koňského postroje. „Při pravém boku pohřbené osoby stála sada malovaných nebo grafitem zdobených nádob a za nimi části kosterních pozůstatků z mladého skotu a kozy či ovce,“ sdělili dále archeologové. Součástí pohřební výbavy byl také železný hrot kopí a bronzové náramky.

Odborníci řadí tento nález do Bylanské kultury, nazvané podle naleziště Bylany u Českého Brodu, která je spjata především s územím středních a severozápadních Čech. Jejími nejvýraznějšími znaky jsou právě komorové „knížecí“ hrobky s čtyřkolými vozy a nádoby zdobené v přísně geometrickém stylu černou malbou na okrovém až karmínovém povrchu.

Další články

Zavří­t reklamu