V dílně se vyráběly tyto malé, ale i mnohem větší sochy, některé sloužily jako platidlo, jiné jako symbol moci.

V dílně se vyráběly tyto malé, ale i mnohem větší sochy, některé sloužily jako platidlo, jiné jako symbol moci. | zdroj: ancientpages.com


Archeologové objevili největší sochařskou dílnu mayského světa

TÉMATA: mayové | sochy | archeolgie | nálezy

user-avatar

Tomáš Chalupa

31. 05. 2019 | 09:00

Největší doposud objevenou sochařskou dílnu mayské říše objevili archeologové v Guatemale. Dílna pochází z období mezi lety 720–900. Produkovala ve velkém sochy, které sloužily hlavně politickým a ekonomickým účelům.

Dílna byla nalezena na archeologickém nalezišti pojmenovaném Aragón. To nejprve prozkoumali ze vzduchu dronem. Už z výšky byli schopni identifikovat na 400 soch a také dřevěných forem, ze kterých se další sochy měly vyrábět.  Kolem bylo také tisíce kusů keramiky. Archeologům bylo jasné, že narazili na opravdu velkou dílnu. Výzkum na místě jejich názory potvrdil.

Archeologové jsou přesvědčeni, že sochy hrály klíčovou roli v mayské „zahraniční“ politice a ekonomice. Sloužily jako dar spojencům, a utužovaly tím vztahy s okolními národy a říšemi. Socha od Mayů byla důkazem, že dotyčný kmen nebo říše žije s Mayskou říší v míru a vzájemné prosperitě.

Existence takto velké a významné dílny ukazuje na to, že kolem mohlo kdysi existovat celé město. Jen těžko mohla taková dílna existovat mimo nějaké centrum. Archeologové tak doufají, že se jim při průzkumu dílny podaří odhalit i celé nové osídlení, které kdysi mohlo být jednou z nejvýznamnějších metropolí celé mayské říše.

user-avatar

Tomáš Chalupa

31. 05. 2019 | 09:00

Zavří­t reklamu