válkaČeskoslovenskoobjevy

Archeologové našli místo první Hannibalovy bitvy, porazil tu 100 tisíc nepřátel

Archeologové našli místo první Hannibalovy bitvy, porazil tu 100 tisíc nepřátel
Zdroj: readsector.com

K obrovské bitvě došlo na břehu řeky Tagus roku 220 před naším letopočtem. Kartaginský vojevůdce Hannibal zde svedl bitvu se 100 tisíci rozzuřenými bojovníky místních kmenů, které obývaly oblast dnešního Španělska, a zcela je rozdrtil.

Tomáš Chalupa 23. dubna 2020

Hannibal se proslavil svým přechodem Alp, který provedl i se 40 válečnými slony. Dva roky před tímto podivuhodným pochodem se mu podařilo dobýt Helmatiku, oblast dnešní Salamancy ve Španělsku. Bylo mu pouhých 27 let a už byl pověřen velením celé armády, se kterou ovládl významné území.

Užíval si v táboře na břehu Tagusu pocit vítězství, ale ještě toho večera byl napaden další mohutnou armádou kmenů. 100 tisíc jich zaútočilo na jeho vojsko, ale Hannibal dokázal útok odvrátit a zvítězit. Pomohlo mu, že postavil u řeky obranný val, a také chytře použil jízdu a slony.

Nepřátelé jeho vojska převyšovali v poměru 4:1, a boj se tak změnil v krutou krvavou lázeň i pro jeho vlastní armádu. Nejtěžší boj byl samozřejmě o brody, které museli útočníci překročit, aby se dostali do Hannibalova ležení. Když se kmenovým válečníkům podařilo překročit brody, Hannibal na ně vypustil své slony a těžkou jízdu. To už bylo na útočníky příliš a ti se s obrovskými ztrátami vrátili přes brody zpět. Ani Hannibal ale v oblasti nezůstal a po vítězství se rozhodl svou těžce poničenou armádu vrátit zpět do ležení v Cartageně.

Boj u Tagusu je každopádně ukázkou jeho neobyčejných velitelských schopností. Archeologové našli pozůstatky jeho opevněného tábora a místa boje. Bylo zde nalezeno množství minci, zbraní a keramiky, které patřily Hannibalovým válečníkům. Další průzkum naleziště u řeky Tagus snad odhalí více.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu